กล่องของขวัญ Bamboo in a Lover
- ใบวาป ???? x 1 (โอกาศ 1000)
- ยากิน Candy x 1 (โอกาศ 1000)
- ยากิน ChristmasCandy x 1 (โอกาศ 1000)
- แบต ChunjangZoneBattery x 1 (โอกาศ 7000)

กล่องของขวัญ Small GiftBox
- ยากิน Cake x 5 (โอกาศ 870)
- ยากิน DeliciousCandy x 5 (โอกาศ 780)
- ยากิน DeliciousChristmasCandy x 5 (โอกาศ 680)
- ยากิน DeliciousCake x 3 (โอกาศ 580)
- ยากิน Christmas AttackPowerIncrease50Potion x 3 (โอกาศ 480)
- ยากิน Christmas DefensePowerIncrease50Potion x 2 (โอกาศ 380)
- แร่ดิบ Blue Ore+3 x 49 (โอกาศ 400)
- แร่ดิบ Red Ore+3 x 49 (โอกาศ 400)
- แร่ดิบ Yellow Ore+3 x 49 (โอกาศ 400)
- แร่ดิบ Green Ore+3 x 49 (โอกาศ 400)
- แร่ดิบ Black Ore+3 x 49 (โอกาศ 400)
- แร่ Keen Talic x 2 (โอกาศ 200)
- แร่ Favor Talic x 2 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item A x 1 (โอกาศ 500)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 400)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 200)
- กล่องของขวัญ GiftBox x 1 (โอกาศ 30)
- ยากิน Cake x 5 (โอกาศ 500)
- ยากิน DeliciousCandy x 5 (โอกาศ 400)
- ยากิน DeliciousChristmasCandy x 5 (โอกาศ 300)
- ยากิน DeliciousCake x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Christmas AttackPowerIncrease50Potion x 3 (โอกาศ 200)
- ยากิน Christmas DefensePowerIncrease50Potion x 2 (โอกาศ 100)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 3 (โอกาศ 100)
- แร่ Fire Ruby x 4 (โอกาศ 200)
- แร่ Ice Crystal x 4 (โอกาศ 200)
- แร่ Poison Topaz x 4 (โอกาศ 200)
- แร่ Wind Obsidian x 4 (โอกาศ 200)

กล่องของขวัญ GiftBox
- ยากิน Cake x 15 (โอกาศ 1000)
- ยากิน DeliciousCandy x 15 (โอกาศ 900)
- ยากิน DeliciousChristmasCandy x 15 (โอกาศ 800)
- ยากิน DeliciousCake x 12 (โอกาศ 800)
- ยากิน Christmas AttackPowerIncrease50Potion x 12 (โอกาศ 700)
- ยากิน Christmas DefensePowerIncrease50Potion x 10 (โอกาศ 600)
- ยากิน Cake x 15 (โอกาศ 550)
- ยากิน DeliciousCandy x 15 (โอกาศ 450)
- มีด Intense Bone Knife 35 x 1 (โอกาศ 10)
- มีด Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 10)
- มีด Intense Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ดาปสองมือ Intense Scale Sword 35 x 1 (โอกาศ 10)
- ดาปสองมือ Intense Estoc 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ดาปสองมือ Intense Spadona 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ขวาน Intense Great Beam Axe 35 x 1 (โอกาศ 10)
- ขวาน Intense Bullova 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ขวาน Intense Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 10)
- กระบอง Intense Great Maul 35 x 1 (โอกาศ 10)
- กระบอง Intense Beam Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 10)
- กระบอง Intense Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ไม้เท้า Intense Blue Wand 35 x 1 (โอกาศ 10)
- ไม้เท้า Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ไม้เท้า Intense Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 10)
- หอก Intense Beam Winged Spear 35 x 1 (โอกาศ 10)
- หอก Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 10)
- หอก Intense Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ธนู Intense Gun Bow 35 x 1 (โอกาศ 10)
- ธนู Intense Beam Siege Bow 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ธนู Intense Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ปืน Intense Gatling Gun 35 x 1 (โอกาศ 10)
- ปืน Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ปืน Intense Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ลันเชอร์ Intense Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 10)
- ปืนไฟ Intense Flame Thrower 40 x 1 (โอกาศ 10)
- ลันเชอร์ Intense Bazooka 35 x 1 (โอกาศ 10)
- แร่ Keen Talic x 5 (โอกาศ 100)
- แร่ Favor Talic x 5 (โอกาศ 100)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 2 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 2 (โอกาศ 80)
- กล่องของขวัญ Big GiftBox x 1 (โอกาศ 20)
- กล่องของขวัญ Small GiftBox x 4 (โอกาศ 10)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 1 (โอกาศ 50)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 1 (โอกาศ 50)
- แร่ Fire Ruby x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Ice Crystal x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Poison Topaz x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Wind Obsidian x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Fire Ruby x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Ice Crystal x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Poison Topaz x 10 (โอกาศ 110)
- แร่ Wind Obsidian x 10 (โอกาศ 110)
- แร่ดิบ Blue Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Blue Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+3 x 99 (โอกาศ 250)

กล่องของขวัญ Big GiftBox
- แร่ Fire Ruby x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Ice Crystal x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Poison Topaz x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Wind Obsidian x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Fire Ruby x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Ice Crystal x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Poison Topaz x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Wind Obsidian x 15 (โอกาศ 100)
- แร่ Keen Talic x 10 (โอกาศ 210)
- แร่ Favor Talic x 10 (โอกาศ 210)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 4 (โอกาศ 100)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 20)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 20)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 50)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 50)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 800)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 900)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 1000)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 1000)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 1100)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 1200)
- แร่ Fire Ruby x 15 (โอกาศ 320)
- แร่ Ice Crystal x 15 (โอกาศ 320)
- แร่ Poison Topaz x 15 (โอกาศ 320)
- แร่ Wind Obsidian x 15 (โอกาศ 320)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 400)
- ยากิน Advanced Composed Potion x 3 (โอกาศ 500)
- มีด Intense Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 20)
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ดาปสองมือ Intense Spadona 45 x 1 (โอกาศ 20)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ขวาน Intense Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 20)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20)
- กระบอง Intense Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 20)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ไม้เท้า Intense Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 20)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20)
- หอก Intense Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 20)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ธนู Intense Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 20)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ปืน Intense Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 20)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20)
- ลันเชอร์ Intense Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 20)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20)

กล่องของขวัญ Walnut
- บูทตี้ Broken Walnut x 1 (โอกาศ 4200)
- ยากิน OGokBab x 5 (โอกาศ 1500)
- ยากิน Yaksik x 5 (โอกาศ 1500)
- ยากิน Fullmoon Offensive Potion x 5 (โอกาศ 105)
- ยากิน Fullmoon Defensive Potion x 5 (โอกาศ 105)
- ยากิน Fullmoon Composed Potion x 5 (โอกาศ 105)
- กระสุน ??? Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Fire Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Ice Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Poison Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mineral Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Exploding Arrow x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Fire Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Ice Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Poison Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mineral Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Exploding Bolt x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Beam Cell x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Advanced Beam Cell x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mineral Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Energy Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Laser Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Vulcan Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Vanum Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Exploding Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Nuclear Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Electric Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Cross Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Vanum Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Cyclon Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Flash Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Point Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Fire Liquid Fuel x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Ceramic Rocket x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Acid Grenade x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Pikrin Grenade x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Smog Grenade x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Shock Wave x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mental Break x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Stun Grenade x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Acid Shower x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Breaking Strength x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Microm Gas x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Register Break x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Limited Force x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Impact Explosion x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Flash Wave x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Holding Web x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Virus Inject x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mind Control x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Exploding Vulcan Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Ice Liquid Fuel x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Poison Liquid Fuel x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Mineral Liquid Fuel x 1 (โอกาศ 35)
- กระสุน ??? Ice Magizine x 1 (โอกาศ 35)
- แบต Fullmoon Large Mining Battery x 1 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Lucky accessory x 1 (โอกาศ 250)
- ใบวาป Crag Mine Field x 1 (โอกาศ 250)

กล่องของขวัญ GiftBox
- พลุ FireWorkA x 3 (โอกาศ 1000)
- พลุ FireWorkB x 5 (โอกาศ 1000)
- พลุ FireWorkC x 8 (โอกาศ 1000)
- พลุ Heart x 2 (โอกาศ 600)
- ใบวาป Elan Plateru Scroll x 1 (โอกาศ 1000)
- ใบวาป Crag Mine Field x 1 (โอกาศ 600)
- ยากิน Cake x 50 (โอกาศ 1500)
- ยากิน DeliciousCandy x 30 (โอกาศ 1000)
- ยากิน DeliciousCake x 25 (โอกาศ 700)
- ยากิน Christmas AttackPowerIncrease50Potion x 15 (โอกาศ 600)
- แร่ Black ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Red ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Blue ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Green ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Yellow ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Purple ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ White ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Brown ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Olive ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)
- แร่ Navy ExcelSiar Piece x 10 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Box of Triumph
- ยากิน Bust Potion[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Advanced Composed Charger x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน BlessHPPotion 4000 x 99 (โอกาศ 4000)

กล่องของขวัญ Box of Dicem
- ยากิน Bust Potion[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน GuangWooPotion x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน PopeHPPotion 4000 x 99 (โอกาศ 4000)

กล่องของขวัญ Box of Kesar
- ยากิน Offense Charger[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Defense Charger[Quest] x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน JikNeoSacredWater x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน AidHPPotion 4000 x 99 (โอกาศ 4000)

กล่องของขวัญ Symbol of Warrior
- แร่ดิบ Blue Ore+4 x 99 (โอกาศ 800)
- แร่ดิบ Red Ore+4 x 99 (โอกาศ 800)
- แร่ดิบ Yellow Ore+4 x 99 (โอกาศ 800)
- แร่ดิบ Green Ore+4 x 99 (โอกาศ 800)
- แร่ดิบ Black Ore+4 x 99 (โอกาศ 800)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 1 (โอกาศ 2450)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 1 (โอกาศ 1700)
- ใบวาป Crag Mine Field x 1 (โอกาศ 1100)
- เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคเบล Fire Force Booster 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคเบล Aqua Force Booster 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคเบล Terra Force Booster 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคเบล Wind Force Booster 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคโค Fire Ether Wing 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคโค Aqua Ether Wing 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคโค Terra Ether Wing 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคโค Wind Ether Wing 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคแอค Fire Panzer Jets 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคแอค Aqua Panzer Jets 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคแอค Terra Panzer Jets Dare 40 x 1 (โอกาศ 50)
- เจ็ทแพคแอค Wind Panzer Jets 40 x 1 (โอกาศ 50)

กล่องของขวัญ Master's Small Gift
- บูทตี้ Small EmptyBox x 1 (โอกาศ 6030)
- บูทตี้ Low-Grade Talic Master x 1 (โอกาศ 670)
- ยากิน Chaos Potion x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Charger x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos CurePotion x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos CurePotion x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos CureCharger x 1 (โอกาศ 300)
- มีด Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ดาปสองมือ Spadona 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ขวาน Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 100)
- กระบอง Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ไม้เท้า Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 100)
- หอก Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ธนู Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ปืน Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ลันเชอร์ Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 3 (โอกาศ 100)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 3 (โอกาศ 100)
- ยากิน Defense Charger[Quest] x 3 (โอกาศ 100)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item A x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Master's Large Gift x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Master's Gift
- บูทตี้ EmptyBox x 1 (โอกาศ 5360)
- บูทตี้ Intermediate-Grade Talic Master x 2 (โอกาศ 1340)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 10 (โอกาศ 300)
- ยากิน Protect Potion[Quest] x 10 (โอกาศ 300)
- ยากิน Defense Charger[Quest] x 10 (โอกาศ 300)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item A x 1 (โอกาศ 300)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 4 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Master's Large Gift x 1 (โอกาศ 100)
- มีด Intense Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ดาปสองมือ Intense Spadona 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ขวาน Intense Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 100)
- กระบอง Intense Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ไม้เท้า Intense Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 100)
- หอก Intense Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ธนู Intense Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ปืน Intense Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 100)
- ลันเชอร์ Intense Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Salamander Ruby x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Angel Crystal x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Elemental Topaz x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Truth Obsidian x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Master's Large Gift x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Master's Large Gift
- บูทตี้ Large EmptyBox x 1 (โอกาศ 4663)
- บูทตี้ High-Grade Talic Master x 3 (โอกาศ 1999)
- แร่ Angel Crystal x 1 (โอกาศ 130)
- แร่ Salamander Ruby x 1 (โอกาศ 130)
- แร่ Elemental Topaz x 1 (โอกาศ 130)
- แร่ Truth Obsidian x 1 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 130)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 130)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 130)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 130)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 130)
- ขวาน Intense Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ธนู Intense Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ปืน Intense Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 90)
- มีด Intense Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ลันเชอร์ Intense Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 90)
- กระบอง Intense Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 90)
- หอก Intense Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ไม้เท้า Intense Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ดาปสองมือ Intense Spadona 45 x 1 (โอกาศ 90)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 90)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 90)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 90)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 90)
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 90)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 90)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 90)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 90)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 90)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 1)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 1)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 1)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetA (ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetA (ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixA (DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixA (DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixA (ATK+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Mild EarringA (DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Cus Earring (DEF+10% ATK+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Glow EarringA (DEF+10% SKILL+1 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Dan EarringA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนแอค Elemental Pliant BracerA (RUN 0.5 ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนแอค Elemental Hue BracerA (RUN 0.5 ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนแอค Elemental Power BracerA (RUN 0.5 ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนแอค Elemental Mighty BraceletA (RUN 0.5 DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนเบล Elemental Spirit WristletA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนเบล Elemental Mind WristletA (ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนเบล Elemental Ell WristletA (ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนเบล Elemental Tomb LisletA (DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนโค Elemental Mild ArmletA (DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนโค Elemental Cus ArmletA (ATK+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวนโค Elemental Dan ArmletA (DEF+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Test Server Only WarriorWeaponPiece
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 400)

กล่องของขวัญ Test Server Only LauncherStaffPiece
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 400)

กล่องของขวัญ Test Server Only RangerWeaponPiece
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 400)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 400)

กล่องของขวัญ Test Server Only SetItemPiece
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ x 5 (โอกาศ 500)

กล่องของขวัญ Test Server Only UniformItemPiece
- บูทตี้ x 10 (โอกาศ 2500)
- บูทตี้ x 10 (โอกาศ 2500)
- บูทตี้ x 10 (โอกาศ 2500)
- บูทตี้ x 10 (โอกาศ 2500)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small]
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5595)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~2Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium]
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4734)
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 600)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 450)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 220)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 180)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 90)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 45)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large]
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4545)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ 4~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ 5~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 50)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 3)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small]
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5595)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~2Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium]
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4734)
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 600)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 450)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 220)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 180)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 90)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 45)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large]
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4545)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ 4~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ 5~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 50)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 3)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small]
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5595)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~2Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 1~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ 2~3Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium]
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4734)
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 800)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 600)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 450)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 220)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 180)
- บูทตี้ 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 90)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 45)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large]
- บูทตี้ 3~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4545)
- บูทตี้ 3~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ 3~4Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ 3~5Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ 4~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ 4~6Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ 5~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 50)
- บูทตี้ 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 5~7Ignorance Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 3)
- บูทตี้ 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ ThanksGiving LargeGift Set
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 700)
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 700)
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 700)
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 700)
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 700)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Charger x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Charger x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Charger x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Potion x 3 (โอกาศ 300)
- ยากิน Chaos Charger x 3 (โอกาศ 300)
- ดันเจียน Gateway Generating Key 08 x 1 (โอกาศ 300)
- ดันเจียน Gateway Generating Key 12 x 1 (โอกาศ 300)
- ดันเจียน Gateway Generating Key 16 x 1 (โอกาศ 300)
- ดันเจียน Gateway Generating Key 24 x 1 (โอกาศ 300)
- ดันเจียน Gateway Generating Key 25 x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 1 (โอกาศ 30)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 30)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 30)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 20)

กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set
- บูทตี้ Rare Ore x 11 (โอกาศ 1530)
- บูทตี้ Rare Ore x 33 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Rare Ore x 55 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Rare Ore x 77 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Rare Ore x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Blue Ore+4 x 3 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+4 x 3 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+4 x 3 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+4 x 3 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+4 x 3 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Blue Ore+4 x 7 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+4 x 7 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+4 x 7 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+4 x 7 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+4 x 7 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Rare Ore x 99 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Blue Ore+4 x 10 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+4 x 10 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+4 x 10 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+4 x 10 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+4 x 10 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Blue Ore+4 x 14 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Red Ore+4 x 14 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Yellow Ore+4 x 14 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Green Ore+4 x 14 (โอกาศ 250)
- แร่ดิบ Black Ore+4 x 14 (โอกาศ 250)
- แร่ Destruction Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Darkness Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Chaos Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Hatred Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Wisdom Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ SacredFire Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Belief Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Guard Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Glory Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Grace Talic x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Restoration Talic x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Rare Ore x 22 (โอกาศ 100)
- แร่ Wind Obsidian x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Salamander Ruby x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Angel Crystal x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Elemental Topaz x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Truth Obsidian x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Salamander Ruby x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Angel Crystal x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Elemental Topaz x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Truth Obsidian x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Sparkling Gem x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Fire Ruby x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Ice Crystal x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Poison Topaz x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Keen Talic x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Favor Talic x 1 (โอกาศ 20)
- แร่ Mercy Talic x 1 (โอกาศ 20)

กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box
- บูทตี้ Indurance Armor Ability x 1 (โอกาศ 770)
- บูทตี้ Fine Armor Ability x 1 (โอกาศ 770)
- บูทตี้ Strong Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Solid Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Strength Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Advanced Strength Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Vampire Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Guardian Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Sharp Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Grand Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Anti-Sharp Armor Ability x 1 (โอกาศ 770)
- บูทตี้ Saving Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)
- บูทตี้ Protection Armor Ability x 1 (โอกาศ 769)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 3~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 4~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 5~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 3~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 4~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 5~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~4 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 3~4Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet3~5 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 3~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~6 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 4~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable Helmet4~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 4~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable Helmet5~7 Grace Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable 5~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Favor Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small]
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 1~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable 2~4Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable3~4 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 1~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium]
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 2~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable3~5 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 4~5Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 2~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large]
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Unstable4~6 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Unstable 5~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Unstable 3~6Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Unstable4~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[B] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Unstable5~7 Ignorance Upgrader[C] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[B-Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Unstable 6~7Keen Upgrader[C-Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Socket Box
- บูทตี้ Weapon Socket extender[Normal] x 1 (โอกาศ 2000)
- บูทตี้ Weapon Socket extender[A] x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Armor Socket extender[Normal] x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Shield Socket extender[Normal] x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Shield Socket extender[A] x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Shield Socket extender[B] x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Armor Socket extender[B] x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Weapon Socket extender[B] x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Weapon Socket extender[C] x 1 (โอกาศ 500)

กล่องของขวัญ Master's Recycling box
- บูทตี้ Large EmptyBox x 1 (โอกาศ 3021)
- บูทตี้ Highest-Grade Talic Master x 5 (โอกาศ 2014)
- ดาปสองมือ Intense Spadona 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ไม้เท้า Intense Sickle Staff 45 x 1 (โอกาศ 140)
- หอก Intense Field Lance 45 x 1 (โอกาศ 140)
- กระบอง Intense Beam Great Maul 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ลันเชอร์ Intense Missile Launcher 45 x 1 (โอกาศ 140)
- มีด Intense Sickle Knife 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ปืน Intense Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ธนู Intense Beam Gun Bow 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ขวาน Intense Tower Axe 45 x 1 (โอกาศ 140)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 140)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 140)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 140)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 140)
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 140)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 140)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 140)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 140)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 140)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- แร่ Truth Obsidian x 1 (โอกาศ 200)
- แร่ Elemental Topaz x 1 (โอกาศ 200)
- แร่ Salamander Ruby x 1 (โอกาศ 200)
- แร่ Angel Crystal x 1 (โอกาศ 200)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 200)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 200)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 200)
- แหวนโค Elemental Dan ArmletA (DEF+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนโค Elemental Cus ArmletA (ATK+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนโค Elemental Mild ArmletA (DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนเบล Elemental Tomb LisletA (DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนเบล Elemental Ell WristletA (ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนเบล Elemental Mind WristletA (ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนเบล Elemental Spirit WristletA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนแอค Elemental Mighty BraceletA (RUN 0.5 DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนแอค Elemental Power BracerA (RUN 0.5 ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนแอค Elemental Hue BracerA (RUN 0.5 ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- แหวนแอค Elemental Pliant BracerA (RUN 0.5 ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 2)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item B x 1 (โอกาศ 2)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 2)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 2)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 2)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 2)
- ต่างหูโค Elemental Dan EarringA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Glow EarringA (DEF+10% SKILL+1 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Cus Earring (DEF+10% ATK+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูโค Elemental Mild EarringA (DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixA (ATK+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixA (DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixA (DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetA (ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetA (ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetA (ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 1)
- ดาปสองมือ Elemental Sword 1 x 1 (โอกาศ 1)
- กล่องของขวัญ Master's Gift x 4 (โอกาศ 1)
- กล่องของขวัญ Master's Small Gift x 20 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox
- บูทตี้ Rare Ore x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Adrenalin Potion x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Protection Potion x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Bless HP Potion 4000 x 99 (โอกาศ 2000)
- บูทตี้ DarkHall's Voucher x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox
- บูทตี้ Rare Ore x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Adrenalin Potion x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Protection Potion x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Pope HP Potion 4000 x 99 (โอกาศ 2000)
- บูทตี้ DarkHall's Voucher x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox
- บูทตี้ Rare Ore x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Adrenalin Charger x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Maximum Protection Charger x 99 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Aid HP Charger 4000 x 99 (โอกาศ 2000)
- บูทตี้ DarkHall's Voucher x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox
- หมวกมีลี Palmas Head Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- หมวกแรงค์ Palmas Head Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- หมวกฟอส Palmas Head Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox
- หมวกมีลี KnightWalker FaceGuard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- หมวกแรงค์ KnightWalker FaceGuard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- หมวกฟอส KnightWalker FaceGuard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox
- หมวกมีลี Didalos Tactical Head[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- หมวกแรงค์ Didalos Tactical Head[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- หมวกลันเชอร์ Didalos Tactical Head[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox
- เกราะมีลี Palmas Body Protector [M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- เกราะแรงค์ Palmas Body Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- เกราะฟอส Palmas Body Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox
- เกราะมีลี KnightWalker Battle Jacket[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- เกราะแรงค์ KnightWalker Battle Jacket[ R-type ] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- เกราะฟอส KnightWalker Battle Jacket[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox
- เกราะมีลี Didalos Tactical Core[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- เกราะแรงค์ Didalos Tactical Core[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- เกราะลันเชอร์ Didalos Tactical Core[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox
- กางเกงมีลี Palmas Leg Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- กางเกงแรงค์ Palmas Leg Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- กางเกงฟอส Palmas Leg Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox
- กางเกงมีลี KnightWalker Leg Guard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- กางเกงแรงค์ KnightWalker Leg Guard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- กางเกงฟอส KnightWalker Leg Guard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox
- กางเกงมีลี Didalos Tactical Leg[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- กางเกงแรงค์ Didalos Tactical Leg[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- กางเกงลันเชอร์ Didalos Tactical Leg[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox
- ถุงมือมีลี Palmas Arm Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- ถุงมือแรงค์ Palmas Arm Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- ถุงมือฟอส Palmas Arm Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox
- ถุงมือมีลี KnightWalker Arm Guard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- ถุงมือแรงค์ KnightWalker Arm Guard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- ถุงมือฟอส KnightWalker Arm Guard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox
- ถุงมือมีลี Didalos Tactical Arm[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- ถุงมือแรงค์ Didalos Tactical Arm[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- ถุงมือลันเชอร์ Didalos Tactical Arm[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox
- รองเท้ามีลี Palmas Boots Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- รองเท้าแรงค์ Palmas Boots Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- รองเท้าฟอส Palmas Boots Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox
- รองเท้ามีลี KnightWalker Battle Boots[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- รองเท้าแรงค์ KnightWalker Battle Boots[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- รองเท้าฟอส KnightWalker Battle Boots[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox
- รองเท้ามีลี Didalos Tactical Landing[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 3400)
- รองเท้าแรงค์ Didalos Tactical Landing[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)
- รองเท้าลันเชอร์ Didalos Tactical Landing[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 3300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox
- มีด Sealed Izen Ritter's Back Blade 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ดาปสองมือ Sealed Man Eater 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ขวาน Sealed Armor Killer 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ขวาน Sealed The End 50 x 1 (โอกาศ 400)
- กระบอง Sealed Cretin Toel 50 x 1 (โอกาศ 400)
- กระบอง Sealed Blunt of Oblivion 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ไม้เท้า Sealed Accelleon 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หอก Sealed Vengeance 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ธนู Sealed Valkyrie 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ธนู Sealed Chimera 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ปืน Sealed Double Hiiter 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed M-72 Dark Bullet 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed MG-L-073 Lightning 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed Beast 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ลันเชอร์ Sealed Cerberus 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนไฟ Sealed Inferno 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เครื่องยิงจรวด Sealed Titan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- มีดลีออน Leon's Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หอกลีออน Leon's Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ไม้เท้าลีออน Leon's Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ธนูลีออน Leon's Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนลีออน Leon's Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Saber x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Sword x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Bullova x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Pressure x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Lance x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Siege Bow x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Gatling x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Staff x 1 (โอกาศ 300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox
- มีด Sealed Izen Ritter's Back Blade 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ดาปสองมือ Sealed Man Eater 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ขวาน Sealed Armor Killer 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ขวาน Sealed The End 50 x 1 (โอกาศ 400)
- กระบอง Sealed Cretin Toel 50 x 1 (โอกาศ 400)
- กระบอง Sealed Blunt of Oblivion 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ไม้เท้า Sealed Accelleon 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หอก Sealed Vengeance 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ธนู Sealed Valkyrie 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ธนู Sealed Chimera 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ปืน Sealed Double Hiiter 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed M-72 Dark Bullet 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed MG-L-073 Lightning 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed Beast 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ลันเชอร์ Sealed Cerberus 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนไฟ Sealed Inferno 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เครื่องยิงจรวด Sealed Titan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- มีดลีออน Leon's Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หอกลีออน Leon's Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ไม้เท้าลีออน Leon's Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ธนูลีออน Leon's Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนลีออน Leon's Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Saber x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Sword x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Bullova x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Pressure x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Lance x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Siege Bow x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Gatling x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Staff x 1 (โอกาศ 300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox
- มีด Sealed Izen Ritter's Back Blade 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ดาปสองมือ Sealed Man Eater 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ขวาน Sealed Armor Killer 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ขวาน Sealed The End 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กระบอง Sealed Cretin Toel 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กระบอง Sealed Blunt of Oblivion 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ไม้เท้า Sealed Accelleon 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หอก Sealed Vengeance 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ธนู Sealed Valkyrie 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ธนู Sealed Chimera 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ปืน Sealed Double Hiiter 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed M-72 Dark Bullet 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed MG-L-073 Lightning 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืน Sealed Beast 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ลันเชอร์ Sealed Cerberus 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนไฟ Sealed Inferno 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เครื่องยิงจรวด Sealed Titan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- มีดลีออน Leon's Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หอกลีออน Leon's Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ไม้เท้าลีออน Leon's Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ธนูลีออน Leon's Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 300)
- ปืนลีออน Leon's Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เครื่องยิงจรวดลีออน Leon's Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Saber x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Sword x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Bullova x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Pressure x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Lance x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Siege Bow x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Gatling x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Flame Launcher x 1 (โอกาศ 300)
- กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Staff x 1 (โอกาศ 300)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox
- ต่างหู Giant Mutant's Necklace (ATK+25% DEF+25% Fire 1 Water 1 Earth 1 Wind 1) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Flame Predator's Necklace (ATK+25% AIM+20 Fire 4 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Vampiric Butcher's Necklace (ATK+30% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Stormknife Claw's Necklace (ATK+25% DODGE+20 ) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkFog Master's Ring (ATK+25% DEF+25% Fire 1 Water 1 Earth 1 Wind 1) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Infinite Memory's Ring (ATK+25% AIM+20 Fire 4 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkHall Queen's Ring (ATK+30% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Hora BaalHamon's Ring (ATK+25% DODGE+20 ) x 1 (โอกาศ 1250)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox
- ต่างหู Giant Mutant's Necklace (ATK+25% DEF+25% Fire 0 Water 1 Earth 1 Wind 1) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Flame Predator's Necklace (ATK+25% AIM+20 Fire 3 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Vampiric Butcher's Necklace (ATK+30% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Stormknife Claw's Necklace (ATK+25% DODGE+20 ) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkFog Master's Ring (ATK+25% DEF+25% Fire 0 Water 1 Earth 1 Wind 1) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Infinite Memory's Ring (ATK+25% AIM+20 Fire 3 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkHall Queen's Ring (ATK+30% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Hora BaalHamon's Ring (ATK+25% DODGE+20 ) x 1 (โอกาศ 1250)

กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox
- ต่างหู Giant Mutant's Necklace (ATK+30% DEF+30% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Flame Predator's Necklace (ATK+30% AIM+25 Fire 6 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Vampiric Butcher's Necklace (ATK+30% Vampire 5% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)
- ต่างหู Stormknife Claw's Necklace (ATK+30% DODGE+25 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkFog Master's Ring (ATK+30% DEF+30% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Infinite Memory's Ring (ATK+30% AIM+25 Fire 6 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน DarkHall Queen's Ring (ATK+30% Vampire 5% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)
- แหวน Hora BaalHamon's Ring (ATK+30% DODGE+25 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (โอกาศ 1250)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Saber
- มีด Wind Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Endurance Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Fine Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Smart Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Strong Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Solid Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Strength Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Advanced Strength Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Vampiric Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Guardian Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 840)
- มีด Sharp Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 800)
- มีด Grand Intense Dark Beam Saber 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Sword
- ดาปสองมือ Wind Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Endurance Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Fine Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Smart Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Strong Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Solid Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Strength Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Advanced Strength Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Vampiric Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Guardian Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ดาปสองมือ Sharp Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ดาปสองมือ Grand Intense Dark Beam Sword 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Bullova
- ขวาน Wind Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Endurance Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Fine Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Smart Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Strong Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Solid Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Strength Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Advanced Strength Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Vampiric Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Guardian Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ขวาน Sharp Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ขวาน Grand Intense Dark Bullova 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Beam Pressure
- กระบอง Wind Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Endurance Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Fine Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Smart Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Strong Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Solid Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Strength Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Advanced Strength Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Vampiric Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Guardian Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 840)
- กระบอง Sharp Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 800)
- กระบอง Grand Intense Dark Beam Pressure 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Lance
- หอก Wind Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Endurance Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Fine Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Smart Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Strong Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Solid Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Strength Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Advanced Strength Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Vampiric Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Guardian Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 840)
- หอก Sharp Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 800)
- หอก Grand Intense Black Lance 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Black Siege Bow
- ธนู Wind Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Endurance Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Fine Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Smart Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Strong Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Solid Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Strength Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Advanced Strength Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Vampiric Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Guardian Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ธนู Sharp Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ธนู Grand Intense Black Siege Bow 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Gatling
- ปืน Wind Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Endurance Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Fine Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Smart Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Strong Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Solid Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Strength Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Advanced Strength Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Vampiric Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Guardian Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืน Sharp Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ปืน Grand Intense Dark Gatling 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Flame Launcher
- ปืนไฟ Wind Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Endurance Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Fine Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Smart Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Strong Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Solid Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Strength Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Advanced Strength Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Vampiric Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Guardian Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ปืนไฟ Sharp Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ปืนไฟ Grand Intense Dark Flame Launcher 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Dark Staff
- ไม้เท้า Wind Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Endurance Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Fine Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Smart Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Strong Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Solid Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Strength Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Advanced Strength Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Vampiric Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Guardian Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 840)
- ไม้เท้า Sharp Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 800)
- ไม้เท้า Grand Intense Dark Staff 50 x 1 (โอกาศ 800)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Helmet
- หมวกมีลี Advance Strength Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Black Magnetic FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advance Strength Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Black Feather Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advance Strength Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense Black Baal Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Helmet
- หมวกมีลี Advance Strength Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Black Rogue FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advance Strength Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Black Velocity Goggle 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advance Strength Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense Black Shaman Amice 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Helmet
- หมวกมีลี Advance Strength Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Black Alloy Head 50 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advance Strength Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Black Vacuum Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advance Strength Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense Black Launcher Head 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shirts
- เกราะมีลี Advance Strength Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Black Magnetic Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advance Strength Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Black Feather Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advance Strength Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense Black Baal Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shirts
- เกราะมีลี Advance Strength Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Black Rogue Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advance Strength Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Black Velocity Suit 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advance Strength Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense Black Shaman Robe 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shirts
- เกราะมีลี Advance Strength Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Black Alloy Core 50 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advance Strength Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Black Vacuum Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advance Strength Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense Black Launcher Core 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Pants
- กางเกงมีลี Advance Strength Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Black Magnetic Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advance Strength Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Black Feather Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advance Strength Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense Black Baal Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Pants
- กางเกงมีลี Advance Strength Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Black Rogue Trouser 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advance Strength Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Black Velocity Slacks 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advance Strength Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense Black Shaman Trouser 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Pants
- กางเกงมีลี Advance Strength Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Black Alloy Leg 50 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advance Strength Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Black Vacuum Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advance Strength Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense Black Launcher Leg 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advance Strength Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Black Magnetic Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advance Strength Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Black Feather Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advance Strength Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense Black Baal Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advance Strength Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Black Rogue Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advance Strength Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Black Velocity Armlet 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advance Strength Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense Black Sharman Glove 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advance Strength Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Black Alloy Arm 50 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advance Strength Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Black Vacuum Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advance Strength Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense Black Launcher Arm 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advance Strength Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Black Magnetic Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advance Strength Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Black Feather Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advance Strength Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense Black Baal Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advance Strength Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Black Rogue Greave 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advance Strength Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Black Velocity Boots 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advance Strength Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense Black Shaman Shoes 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Hidden Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advance Strength Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Black Alloy Landing 50 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advance Strength Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Black Vacuum Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advance Strength Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense Black Launcher Landing 50 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Helmet
- หมวกมีลี Advanced Strength Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Golden FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Fleets HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advanced Strength Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense Noble Hora Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Helmet
- หมวกมีลี Advanced Strength Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Bone FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Azzle Rayment HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advanced Strength Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense Drew Amice 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Helmet
- หมวกมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Fine Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strong Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Protectoion Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Vampire Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Guardian Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Sharp Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกมีลี Endurance Intense Temple Beam Head 45 x 1 (โอกาศ 340)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Fine Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strong Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Solid Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Strength Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Protectoion Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Vampire Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Guardian Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกแรงค์ Endurance Intense Metal Fur Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Advanced Strength Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Fine Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strong Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Solid Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Strength Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Protectoion Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Vampire Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Guardian Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Sharp Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)
- หมวกฟอส Endurance Intense EW Head 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shirts
- เกราะมีลี Advanced Strength Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Golden FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Fleets Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advanced Strength Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense Noble Hora Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shirts
- เกราะมีลี Advanced Strength Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Bone FullPlate 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Azzle Rayment Suit 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advanced Strength Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense Drew Robe 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shirts
- เกราะมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Fine Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strong Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Strength Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Protection Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Vampire Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Guardian Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Sharp Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะมีลี Endurance Intense Temple Beam Core 45 x 1 (โอกาศ 340)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Fine Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strong Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Solid Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Strength Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Protection Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Vampire Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Guardian Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะแรงค์ Endurance Intense Metal Fur Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Advanced Strength Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Fine Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strong Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Solid Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Strength Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Protection Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Vampire Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Guardian Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Sharp Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)
- เกราะฟอส Endurance Intense EW Core 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Pants
- กางเกงมีลี Advanced Strength Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Golden Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Fleets Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense Noble Hora Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Pants
- กางเกงมีลี Advanced Strength Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Bone Trouser 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Azzle Rayment Slacks 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense Drew Trouser 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Pants
- กางเกงมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Fine Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strong Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Strength Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Protection Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Vampire Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Guardian Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Sharp Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงมีลี Endurance Intense Temple Beam Leg 45 x 1 (โอกาศ 340)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Fine Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strong Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Solid Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Strength Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Protection Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Vampire Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Guardian Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงแรงค์ Endurance Intense Metal Fur Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Fine Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strong Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Solid Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Strength Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Protection Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Vampire Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Guardian Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Sharp Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)
- กางเกงฟอส Endurance Intense EW Leg 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Golden Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Please Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense Noble Hora Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Bone Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Azl Raiment Armlet 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense Dru Glove 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Gloves
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Pain Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strong Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Strength Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Protection Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Vampire Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Guardian Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Sharp Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือมีลี Endurance Intense Temple Beam Arm 45 x 1 (โอกาศ 340)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Pain Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strong Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Solid Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Strength Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Protection Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Intense Metal Per Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Pain Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strong Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Solid Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Strength Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Protection Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Vampire Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Guardian Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Sharp Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)
- ถุงมือฟอส Endurance Intense EW Arm 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Golden Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Fleets Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense Noble Hora Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Bone Grieve 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Azzle Rayment Boots 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense Drew Shoes 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ Blocked Magical Shoes
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Fine Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strong Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Solid Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Strength Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Protection Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Vampire Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Guardian Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Sharp Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้ามีลี Endurance Intense Temple Beam Landing 45 x 1 (โอกาศ 340)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Fine Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strong Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Solid Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Strength Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Protection Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Intense Metal Fur Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Fine Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strong Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Solid Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Strength Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Protection Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Vampire Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Guardian Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Sharp Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)
- รองเท้าฟอส Endurance Intense EW Landing 45 x 1 (โอกาศ 330)

กล่องของขวัญ BeadBox
- บูทตี้ Empty BeadBox x 1 (โอกาศ 10000)

กล่องของขวัญ Mysterious TreasureBox[Defense]
- แร่ Favor Talic x 1 (โอกาศ 1928)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1928)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 1 (โอกาศ 1928)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 1 (โอกาศ 1928)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item F x 1 (โอกาศ 1928)
- รองเท้ามีลี Palmas Boots Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ Palmas Boots Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าฟอส Palmas Boots Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้ามีลี KnightWalker Battle Boots[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ KnightWalker Battle Boots[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าฟอส KnightWalker Battle Boots[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้ามีลี Didalos Tactical Landing[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ Didalos Tactical Landing[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าลันเชอร์ Didalos Tactical Landing[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)

กล่องของขวัญ Blessed Mysterious TreasureBox[Defense]
- แร่ Favor Talic x 3 (โอกาศ 1840)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1840)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 1 (โอกาศ 1840)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 1 (โอกาศ 1840)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item F x 1 (โอกาศ 1840)
- หมวกมีลี Palmas Head Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกแรงค์ Palmas Head Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกฟอส Palmas Head Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกมีลี KnightWalker FaceGuard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกแรงค์ KnightWalker FaceGuard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกฟอส KnightWalker FaceGuard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกมีลี Didalos Tactical Head[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกแรงค์ Didalos Tactical Head[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- หมวกลันเชอร์ Didalos Tactical Head[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะมีลี Palmas Body Protector [M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะแรงค์ Palmas Body Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะฟอส Palmas Body Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะมีลี KnightWalker Battle Jacket[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะแรงค์ KnightWalker Battle Jacket[ R-type ] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะฟอส KnightWalker Battle Jacket[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะมีลี Didalos Tactical Core[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะแรงค์ Didalos Tactical Core[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- เกราะลันเชอร์ Didalos Tactical Core[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงมีลี Palmas Leg Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงแรงค์ Palmas Leg Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงฟอส Palmas Leg Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงมีลี KnightWalker Leg Guard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงแรงค์ KnightWalker Leg Guard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงฟอส KnightWalker Leg Guard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงมีลี Didalos Tactical Leg[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงแรงค์ Didalos Tactical Leg[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- กางเกงลันเชอร์ Didalos Tactical Leg[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือมีลี Palmas Arm Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือแรงค์ Palmas Arm Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือฟอส Palmas Arm Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือมีลี KnightWalker Arm Guard[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือแรงค์ KnightWalker Arm Guard[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือฟอส KnightWalker Arm Guard[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือมีลี Didalos Tactical Arm[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือแรงค์ Didalos Tactical Arm[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- ถุงมือลันเชอร์ Didalos Tactical Arm[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้ามีลี Palmas Boots Protector[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ Palmas Boots Protector[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าฟอส Palmas Boots Protector[F-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้ามีลี KnightWalker Battle Boots[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ KnightWalker Battle Boots[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าฟอส KnightWalker Battle Boots[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้ามีลี Didalos Tactical Landing[M-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าแรงค์ Didalos Tactical Landing[R-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)
- รองเท้าลันเชอร์ Didalos Tactical Landing[L-type] 50 x 1 (โอกาศ 40)

กล่องของขวัญ Mysterious TreasureBox[Offense]
- แร่ Keen Talic x 1 (โอกาศ 1112)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1111)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 1 (โอกาศ 1111)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 1 (โอกาศ 1111)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item F x 1 (โอกาศ 1111)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1111)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1111)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1111)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1111)

กล่องของขวัญ Blessed Mysterious TreasureBox[Offense]
- แร่ Keen Talic x 3 (โอกาศ 1000)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item C x 1 (โอกาศ 1000)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item D x 1 (โอกาศ 1000)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item E x 1 (โอกาศ 1000)
- ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item F x 1 (โอกาศ 1000)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1000)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1000)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 1000)
- กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box x 1 (โอกาศ 998)
- ดาปสองมือ Elemental Sword 1 x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 50LV
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกมีลี Sharp Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกมีลี Endurance Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Solid Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Sharp Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Endurance Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Solid Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกมีลี Solid Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Guardian Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Fine Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strong Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strength Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Vampire Superior Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Fine Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strong Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Fine Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strong Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Golden Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strength Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Protection Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Vampire Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Guardian Superior Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strength Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Protection Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 50LV
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Fleets HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Fleets Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Fleets Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Fleets Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Fleets Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 50LV
- รองเท้าฟอส Endurance Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกฟอส Sharp Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกฟอส Endurance Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Sharp Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Endurance Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าฟอส Protection Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะฟอส Solid Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะฟอส Sharp Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะฟอส Endurance Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงฟอส Solid Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงฟอส Guardian Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Solid Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Solid Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Protection Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Fine Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Solid Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Protectoion Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Guardian Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Fine Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Strong Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Strength Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Vampire Superior NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Fine Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Strong Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Fine Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Strong Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Fine Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Strong Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Strength Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior NobleHora Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Strong Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Strength Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Strength Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Protection Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Vampire Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Guardian Superior NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Strength Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Protection Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Vampire Superior NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 50LV
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกมีลี Sharp Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกมีลี Endurance Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Solid Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Sharp Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Endurance Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Solid Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกมีลี Solid Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Guardian Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Fine Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strong Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strength Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Vampire Superior Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Fine Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strong Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Fine Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strong Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strength Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Protection Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Vampire Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Guardian Superior Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strength Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Protection Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 50LV
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Azzle Rayment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Azzle Rayment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Azzle Rayment Boots 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Azzle Rayment Suit 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Azzle Rayment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 50LV
- รองเท้าฟอส Endurance Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกฟอส Sharp Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกฟอส Endurance Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Sharp Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงฟอส Endurance Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าฟอส Protection Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะฟอส Solid Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะฟอส Sharp Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะฟอส Endurance Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงฟอส Solid Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงฟอส Guardian Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Solid Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Solid Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Protection Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Fine Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Solid Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Protectoion Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Guardian Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกฟอส Fine Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Strong Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Strength Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกฟอส Vampire Superior Drew Amice 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Fine Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Strong Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Fine Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Strong Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Fine Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Strong Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Strength Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior Drew Glove 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Strong Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Strength Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior Drew Shoes 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Strength Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Protection Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Vampire Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะฟอส Guardian Superior Drew Robe 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Strength Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Protection Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงฟอส Vampire Superior Drew Trouser 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Emperial Warrior RewardBox 50LV
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 500)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 500)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกมีลี Sharp Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกมีลี Endurance Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะมีลี Solid Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Sharp Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะมีลี Endurance Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Solid Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกมีลี Solid Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Guardian Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Fine Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strong Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Strength Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกมีลี Vampire Superior Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Fine Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strong Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Fine Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strong Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Strength Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Protection Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Vampire Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะมีลี Guardian Superior Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Strength Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Protection Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Emperial Ranger RewardBox 50LV
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Metal Fur Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Metal Fur Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Metal Fur Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Metal Fur Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Emperial Launcher RewardBox 50LV
- รองเท้าลันเชอร์ Endurance Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 500)
- หมวกลันเชอร์ Advanced Strength Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือลันเชอร์ Advanced Strength Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือลันเชอร์ Sharp Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- ถุงมือลันเชอร์ Endurance Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าลันเชอร์ Advanced Strength Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 400)
- รองเท้าลันเชอร์ Sharp Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 400)
- หมวกลันเชอร์ Sharp Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- หมวกลันเชอร์ Endurance Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะลันเชอร์ Advanced Strength Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงลันเชอร์ Advanced Strength Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงลันเชอร์ Sharp Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- กางเกงลันเชอร์ Endurance Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 300)
- รองเท้าลันเชอร์ Protection Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 300)
- เกราะลันเชอร์ Solid Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะลันเชอร์ Sharp Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เกราะลันเชอร์ Endurance Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงลันเชอร์ Solid Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กางเกงลันเชอร์ Guardian Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกลันเชอร์ Solid Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือลันเชอร์ Solid Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือลันเชอร์ Protection Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ถุงมือลันเชอร์ Guardian Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าลันเชอร์ Fine Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าลันเชอร์ Solid Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- รองเท้าลันเชอร์ Guardian Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกลันเชอร์ Protectoion Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกลันเชอร์ Guardian Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หมวกลันเชอร์ Fine Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกลันเชอร์ Strong Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกลันเชอร์ Strength Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- หมวกลันเชอร์ Vampire Superior EW Head 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Fine Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Strong Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงลันเชอร์ Fine Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงลันเชอร์ Strong Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือลันเชอร์ Fine Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือลันเชอร์ Strong Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือลันเชอร์ Strength Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- ถุงมือลันเชอร์ Vampire Superior EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าลันเชอร์ Strong Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าลันเชอร์ Strength Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- รองเท้าลันเชอร์ Vampire Superior EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Strength Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Protection Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Vampire Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- เกราะลันเชอร์ Guardian Superior EW Core 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงลันเชอร์ Strength Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงลันเชอร์ Protection Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)
- กางเกงลันเชอร์ Vampire Superior EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 53LV
- ถุงมือมีลี Intense Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Legion Full Helm 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Legion FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 53LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Intense Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 53LV
- ถุงมือฟอส Intense Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าฟอส Intense Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงฟอส Intense Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกฟอส Intense Argo Amice 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะฟอส Intense Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าฟอส Endurance Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกฟอส Sharp Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกฟอส Endurance Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Sharp Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Endurance Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าฟอส Protection Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Solid Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Sharp Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Endurance Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Solid Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Guardian Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Solid Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Protection Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Fine Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Solid Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Solid Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Protectoion Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Guardian Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Fine Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strong Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strength Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Vampire Superior Argor Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Fine Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strong Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strength Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Protection Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Vampire Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Guardian Superior Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Fine Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strong Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strength Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Protection Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Vampire Superior Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Fine Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strong Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strength Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strong Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strength Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 53LV
- ถุงมือมีลี Intense Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Crusader Full Helm 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Crusader FullHelm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 53LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Intense Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 53LV
- ถุงมือฟอส Intense Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าฟอส Intense Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงฟอส Intense Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกฟอส Intense Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะฟอส Intense Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าฟอส Endurance Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกฟอส Sharp Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกฟอส Endurance Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Sharp Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Endurance Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าฟอส Protection Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Solid Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Sharp Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Endurance Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Solid Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Guardian Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Solid Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Protection Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Fine Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Solid Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Solid Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Protectoion Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Guardian Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Fine Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strong Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strength Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Vampire Superior Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Fine Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strong Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strength Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Protection Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Vampire Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Guardian Superior Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Fine Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strong Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strength Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Protection Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Vampire Superior Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Fine Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strong Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strength Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strong Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strength Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Warrior RewardBox 53LV
- ถุงมือมีลี Intense Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Ranger RewardBox 53LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Intense Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Launcher RewardBox 53LV
- ถุงมือลันเชอร์ Intense COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงลันเชอร์ Intense COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกลันเชอร์ Intense COS Head 53 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะลันเชอร์ Intense COS Core 53 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าลันเชอร์ Endurance Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกลันเชอร์ Advanced Strength Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Advanced Strength Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Sharp Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Endurance Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าลันเชอร์ Advanced Strength Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าลันเชอร์ Sharp Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกลันเชอร์ Sharp Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกลันเชอร์ Endurance Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะลันเชอร์ Advanced Strength Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Advanced Strength Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Sharp Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Endurance Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าลันเชอร์ Protection Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะลันเชอร์ Solid Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะลันเชอร์ Sharp Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะลันเชอร์ Endurance Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงลันเชอร์ Solid Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงลันเชอร์ Guardian Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Solid Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Protection Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Guardian Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Fine Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Solid Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Guardian Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Solid Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Protectoion Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Guardian Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Fine Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Strong Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Strength Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Vampire Superior COS Head 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Fine Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Strong Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Strength Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Protection Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Vampire Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Guardian Superior COS Core 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Fine Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Strong Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Strength Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Protection Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Vampire Superior COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Fine Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Strong Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Strength Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Vampire Superior COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Strong Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Strength Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Vampire Superior COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 55LV
- ถุงมือมีลี Intense Black Magnetic Gauntlets 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Black Magnetic Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 55LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Intense Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 55LV
- ถุงมือฟอส Intense Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าฟอส Intense Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงฟอส Intense Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกฟอส Intense Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะฟอส Intense Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าฟอส Endurance Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกฟอส Sharp Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกฟอส Endurance Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Sharp Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Endurance Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าฟอส Protection Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Solid Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Sharp Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Endurance Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Solid Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Guardian Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Solid Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Protection Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Fine Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Solid Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Solid Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Protectoion Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Guardian Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Fine Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strong Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strength Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Vampire Superior Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Fine Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strong Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strength Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Protection Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Vampire Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Guardian Superior Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Fine Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strong Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strength Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Protection Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Vampire Superior Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Fine Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strong Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strength Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strong Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strength Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 55LV
- ถุงมือมีลี Intense Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 55LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Intense Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 55LV
- ถุงมือฟอส Intense Black Sharman Glove 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าฟอส Intense Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงฟอส Intense Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกฟอส Intense Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะฟอส Intense Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าฟอส Endurance Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกฟอส Advanced Strength Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Sharp Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือฟอส Endurance Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Advanced Strength Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าฟอส Sharp Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกฟอส Sharp Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกฟอส Endurance Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Advanced Strength Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Advanced Strength Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Sharp Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงฟอส Endurance Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าฟอส Protection Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะฟอส Solid Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Sharp Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะฟอส Endurance Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Solid Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงฟอส Guardian Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Solid Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Protection Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือฟอส Guardian Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Fine Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Solid Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าฟอส Guardian Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Solid Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Protectoion Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Guardian Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกฟอส Fine Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strong Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Strength Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกฟอส Vampire Superior Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Fine Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strong Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Strength Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Protection Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Vampire Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะฟอส Guardian Superior Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Fine Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strong Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Strength Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Protection Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงฟอส Vampire Superior Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Fine Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strong Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Strength Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือฟอส Vampire Superior Black Shaman Glove 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strong Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Strength Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าฟอส Vampire Superior Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Warrior RewardBox 55LV
- ถุงมือมีลี Intense Black Alloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้ามีลี Intense Black Alloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงมีลี Intense Black Alloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกมีลี Intense Black Alloy Head 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะมีลี Intense Black Alloy Core 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้ามีลี Endurance Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกมีลี Advanced Strength Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Advanced Strength Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Sharp Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือมีลี Endurance Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Advanced Strength Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้ามีลี Sharp Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกมีลี Sharp Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกมีลี Endurance Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Advanced Strength Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Advanced Strength Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Sharp Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงมีลี Endurance Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้ามีลี Protection Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะมีลี Solid Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Sharp Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะมีลี Endurance Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Solid Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงมีลี Guardian Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Solid Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Protection Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือมีลี Guardian Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Fine Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Solid Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้ามีลี Guardian Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Solid Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Protectoion Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Guardian Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกมีลี Fine Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strong Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Strength Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกมีลี Vampire Superior Black Elloy Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Fine Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strong Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Strength Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Protection Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Vampire Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะมีลี Guardian Superior Black Elloy Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Fine Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strong Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Strength Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Protection Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงมีลี Vampire Superior Black Elloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Fine Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strong Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Strength Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือมีลี Vampire Superior Black Elloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strong Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Strength Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้ามีลี Vampire Superior Black Elloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Ranger RewardBox 55LV
- ถุงมือแรงค์ Intense Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าแรงค์ Intense Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงแรงค์ Intense Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกแรงค์ Intense Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าแรงค์ Endurance Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกแรงค์ Advanced Strength Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือแรงค์ Endurance Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Advanced Strength Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกแรงค์ Sharp Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกแรงค์ Endurance Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Advanced Strength Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Advanced Strength Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Sharp Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงแรงค์ Endurance Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าแรงค์ Protection Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะแรงค์ Solid Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Sharp Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะแรงค์ Endurance Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Solid Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงแรงค์ Guardian Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Solid Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Protection Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือแรงค์ Guardian Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Fine Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Solid Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าแรงค์ Guardian Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Solid Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Protectoion Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Guardian Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกแรงค์ Fine Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strong Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Strength Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกแรงค์ Vampire Superior Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Fine Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strong Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Strength Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Protection Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Vampire Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะแรงค์ Guardian Superior Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Fine Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strong Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Strength Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Protection Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงแรงค์ Vampire Superior Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Fine Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strong Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Strength Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือแรงค์ Vampire Superior Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strong Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Strength Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าแรงค์ Vampire Superior Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Emperial Launcher RewardBox 55LV
- ถุงมือลันเชอร์ Intense Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 1600)
- กางเกงลันเชอร์ Intense Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- หมวกลันเชอร์ Intense Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 1400)
- เกราะลันเชอร์ Intense Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 1000)
- รองเท้าลันเชอร์ Endurance Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 150)
- หมวกลันเชอร์ Advanced Strength Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Advanced Strength Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Sharp Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- ถุงมือลันเชอร์ Endurance Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าลันเชอร์ Advanced Strength Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- รองเท้าลันเชอร์ Sharp Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 120)
- หมวกลันเชอร์ Sharp Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- หมวกลันเชอร์ Endurance Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะลันเชอร์ Advanced Strength Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Advanced Strength Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Sharp Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- กางเกงลันเชอร์ Endurance Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 90)
- รองเท้าลันเชอร์ Protection Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 90)
- เกราะลันเชอร์ Solid Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะลันเชอร์ Sharp Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- เกราะลันเชอร์ Endurance Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงลันเชอร์ Solid Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- กางเกงลันเชอร์ Guardian Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Solid Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Protection Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- ถุงมือลันเชอร์ Guardian Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Fine Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Solid Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- รองเท้าลันเชอร์ Guardian Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Solid Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Protectoion Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Guardian Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 60)
- หมวกลันเชอร์ Fine Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Strong Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Strength Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- หมวกลันเชอร์ Vampire Superior Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Fine Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Strong Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Strength Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Protection Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Vampire Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- เกราะลันเชอร์ Guardian Superior Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Fine Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Strong Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Strength Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Protection Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- กางเกงลันเชอร์ Vampire Superior Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Fine Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Strong Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Strength Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- ถุงมือลันเชอร์ Vampire Superior Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Strong Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Strength Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)
- รองเท้าลันเชอร์ Vampire Superior Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Novajan's Ancient Remain
- ยากิน Destruction Rune x 1 (โอกาศ 2060)
- ยากิน Convert Rune x 3 (โอกาศ 2060)
- ยากิน Swift Rune x 3 (โอกาศ 2060)
- ยากิน Escape Rune x 1 (โอกาศ 2020)
- ยากิน Defense Rune x 4 (โอกาศ 1300)
- บูทตี้ Highest-Grade Talic Master x 10 (โอกาศ 484)
- บูทตี้ Blessed Seal Breaking Scroll x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Solidly engraved Khan's Sentence (ATK+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Fiercely engraved Khan's Sentence (DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Pliably engraved Sentence (DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Solidly engraved Khan's Sentence (ATK+25% DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Fiercely engraved Khan's Sentence (ATK+25% DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Solidly engraved Khan's Sentence (ATK+25% DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ต่างหู Fiercely engraved Khan's Sentence (ATK+25% DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Solid Khan's Bracelet (ATK+25% DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Fierce Khan's Bracelet (ATK+25% DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Solid Khan's Bracelet (ATK+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Pliable Khan's Bracelet (DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Fierce Khan's Bracelet (DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Solid Khan's Bracelet (ATK+25% DEF+25% Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- แหวน Fierce Khan's Bracelet (ATK+25% DODGE+20 Fire 5 Water 5 Earth 5 Wind 5) x 1 (โอกาศ 1)
- ดาปสองมือ Elemental Sword 1 x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Small Union RewardBox
- หมวกมีลี Intense Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 676)
- หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Intense NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะมีลี Intense Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Intense Lease Suit 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Intense NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Intense Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Intense NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Intense Golden Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Intense Noble Hora Glove 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Intense Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Intense Lease Boots 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Intense NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Small Alliance RewardBox
- หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 676)
- หมวกแรงค์ Intense Azl Raiment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Intense Dru Amice 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะมีลี Intense Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Intense Azl Raiment Suit 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Intense Dru Robe 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Intense Dru Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Intense Azl Raiment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Intense Dru Gloves 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Intense Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Intense Azl Raiment Boots 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Intense Dru Shoes 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Small Emperial RewardBox
- หมวกมีลี Intense Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 676)
- หมวกแรงค์ Intense Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกลันเชอร์ Intense EW Head 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะมีลี Intense Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Intense Metal Per Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะลันเชอร์ Intense EW Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Intense Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Intense Metal Per Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงลันเชอร์ Intense EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Intense Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Intense Metal Per Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือลันเชอร์ Intense EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Intense Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Intense Metal Per Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Superior Favor Box
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~2 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 50Superior Armor 2~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 50Superior Armor 2~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 50Superior Armor 3~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 700)
- บูทตี้ 50Superior Armor 2~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 50Superior Armor 2~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 50Superior Armor 1~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 50Superior Armor 2~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 50Superior Armor 3~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 50Superior Armor 3~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 50Superior Armor 4~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 50Superior Armor 4~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 170)
- บูทตี้ 50Superior Armor 3~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 50Superior Armor 4~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 50Superior Armor 5~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 50Superior Armor 5~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 50Superior Armor 6~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~2 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 53Superior Armor 2~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 53Superior Armor 2~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 53Superior Armor 3~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 700)
- บูทตี้ 53Superior Armor 2~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 53Superior Armor 2~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 53Superior Armor 1~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 53Superior Armor 2~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 53Superior Armor 3~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 53Superior Armor 3~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 53Superior Armor 4~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 53Superior Armor 4~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 170)
- บูทตี้ 53Superior Armor 3~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 53Superior Armor 4~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 53Superior Armor 5~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 53Superior Armor 5~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 53Superior Armor 6~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~2 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1200)
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 55Superior Armor 2~3 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 1100)
- บูทตี้ 55Superior Armor 2~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 55Superior Armor 3~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~4 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 900)
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 700)
- บูทตี้ 55Superior Armor 2~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ 55Superior Armor 2~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 55Superior Armor 1~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ 55Superior Armor 2~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ 55Superior Armor 3~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ 55Superior Armor 3~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 55Superior Armor 4~5 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ 55Superior Armor 4~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 170)
- บูทตี้ 55Superior Armor 3~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 150)
- บูทตี้ 55Superior Armor 4~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ 55Superior Armor 5~6 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 15)
- บูทตี้ 55Superior Armor 5~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 10)
- บูทตี้ 55Superior Armor 6~7 Favor Upgarder x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 163)

กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box
- บูทตี้ Leon Thrower Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 163)

กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Gun Blade Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Black Stick Bead Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 163)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 163)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 163)

กล่องของขวัญ Leon's Weapon Parts Box
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Siege Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Bolt Rifle Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Thrower Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 270)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 270)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 270)

กล่องของขวัญ Union Normal RewardBox 50LV
- หมวกมีลี Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Golden Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Lease HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Lease Suit 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Lease Slacks 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Please Armlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Lease Boots 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Noble Hora Glove 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Union Normal RewardBox 53LV
- หมวกมีลี Legion Full Helm 53 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Legion Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Legion Trouser 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Armion Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Legion Greave 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Rage HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Rage Suit 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Rage Slacks 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Rage Armlet 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Rage Boots 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Argo Amice 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Argo Robe 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Argo Trouser 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Argo Glove 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Argo Shoes 53 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Union Normal RewardBox 55LV
- หมวกมีลี Black Magnetic FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Black Magnetic Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Black Magnetic Trouser 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Black Magnetic Gauntlets 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Black Magnetic Greave 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Black Feather Goggle 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Black Feather Suit 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Black Feather Slacks 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Black Feather Armlet 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Black Feather Boots 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Black Baal Amice 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Black Baal Robe 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Black Baal Trouser 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Black Baal Glove 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Black Baal Shoes 55 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Alliance Normal RewardBox 50LV
- หมวกมีลี Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Azl Raiment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Azl Raiment Suit 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Azl Raiment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Azl Raiment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Azl Raiment Boots 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Dru Amice 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Dru Robe 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Dru Trouser 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Dru Gloves 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Dru Shoes 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Alliance Normal RewardBox 53LV
- หมวกมีลี Crusader Full Helm 53 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Crusader Full Plate 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Crusader Trouser 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Crusader Gauntlet 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Crusader Greave 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Lunatic HeadGear 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Lunatic Suit 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Lunatic Slacks 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Lunatic Armlet 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Lunatic Boots 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Storm Amice 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Storm Robe 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Storm Trouser 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Storm Glove 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Storm Shoes 53 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Alliance Normal RewardBox 55LV
- หมวกมีลี Black Rogue FullHelm 55 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Black Rogue Full Plate 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Black Rogue Trouser 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Black Rogue Gauntlet 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Black Rogue Greave 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Black Velocity Goggle 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Black Velocity Suit 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Black Velocity Slacks 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Black Velocity Armlet 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Black Velocity Boots 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกฟอส Black Shaman Amice 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะฟอส Black Shaman Robe 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงฟอส Black Shaman Trouser 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือฟอส Black Sharman Glove 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าฟอส Black Shaman Shoes 55 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Emperial Normal RewardBox 50LV
- หมวกมีลี Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Metal Per Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Metal Per Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Metal Per Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Metal Per Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกลันเชอร์ EW Head 50 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะลันเชอร์ EW Core 50 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงลันเชอร์ EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือลันเชอร์ EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าลันเชอร์ EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Emperial Normal RewardBox 53LV
- หมวกมีลี Titan Head 53 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Titan Core 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Titan Leg 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Titan Arm 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Titan Landing 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Phantom Head 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Phantom Core 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Phantom Leg 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Phantom Arm 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Phantom Landing 53 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกลันเชอร์ COS Head 53 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะลันเชอร์ COS Core 53 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงลันเชอร์ COS Leg 53 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือลันเชอร์ COS Arm 53 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าลันเชอร์ COS Landing 53 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Emperial Normal RewardBox 55LV
- หมวกมีลี Black Alloy Head 55 x 1 (โอกาศ 676)
- เกราะมีลี Black Alloy Core 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงมีลี Black Alloy Leg 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือมีลี Black Alloy Arm 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้ามีลี Black Alloy Landing 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกแรงค์ Black Vacuum Head 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงแรงค์ Black Vacuum Leg 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือแรงค์ Black Vacuum Arm 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าแรงค์ Black Vacuum Landing 55 x 1 (โอกาศ 666)
- หมวกลันเชอร์ Black Launcher Head 55 x 1 (โอกาศ 666)
- เกราะลันเชอร์ Black Launcher Core 55 x 1 (โอกาศ 666)
- กางเกงลันเชอร์ Black Launcher Leg 55 x 1 (โอกาศ 666)
- ถุงมือลันเชอร์ Black Launcher Arm 55 x 1 (โอกาศ 666)
- รองเท้าลันเชอร์ Black Launcher Landing 55 x 1 (โอกาศ 666)

กล่องของขวัญ Cash DiscountCoupon Box
- คูปอง Cash Discount Coupon 500 x 1 (โอกาศ 2000)
- คูปอง Cash Discount Coupon 1000 x 1 (โอกาศ 2000)
- คูปอง Cash Discount Coupon 1% x 1 (โอกาศ 2000)
- คูปอง Cash Discount Coupon 2% x 1 (โอกาศ 2000)
- คูปอง Cash Discount Coupon 3% x 1 (โอกาศ 1000)
- คูปอง Cash Discount Coupon 5% x 1 (โอกาศ 500)
- คูปอง Cash Discount Coupon 7% x 1 (โอกาศ 300)
- คูปอง Cash Discount Coupon 10% x 1 (โอกาศ 199)
- คูปอง Cash Discount Coupon 80% x 1 (โอกาศ 1)

กล่องของขวัญ Case for Auxilliary Equipment
- แร่ Favor Charm x 1 (โอกาศ 5001)
- แร่ Ignorance Charm x 1 (โอกาศ 4999)

กล่องของขวัญ Level40 C Class WeaponBox
- มีด Wind Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Endurance Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Pain Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Smart Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Strong Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Solid Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Strength Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Advanced Strength Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Vampire Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Guardian Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Sharp Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- มีด Grand Intense Gun Blade 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Wind Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Endurance Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Pain Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Smart Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Strong Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Solid Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Strength Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Advanced Strength Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Vampire Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Guardian Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Sharp Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ดาปสองมือ Grand Intense Estuck 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Wind Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Endurance Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Pain Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Smart Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Strong Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Solid Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Strength Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Advanced Strength Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Vampire Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Guardian Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Sharp Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- ขวาน Grand Intense Buroba 40 x 1 (โอกาศ 167)
- กระบอง Wind Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 167)
- กระบอง Endurance Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 167)
- กระบอง Pain Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 167)
- กระบอง Smart Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 167)
- กระบอง Strong Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Solid Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Strength Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Advanced Strength Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Vampire Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Guardian Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Sharp Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- กระบอง Grand Intense Beem Great Hammer 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Wind Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Endurance Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Pain Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Smart Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Strong Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Solid Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Strength Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Advanced Strength Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Vampire Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Guardian Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Sharp Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)
- หอก Grand Intense Lance 40 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Level40 C Class WeaponBox
- ปืน wind Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Endurance Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Pain Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Smart Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Strong Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Solid Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Strength Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Advanced Strength Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Vampire Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Guardian Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Sharp Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ปืน Grand Intense Bolt Rifle 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ธนู wind Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ธนู Endurance Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ธนู Pain Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ธนู Smart Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 417)
- ธนู Strong Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Solid Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Strength Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Advanced Strength Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Vampire Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Guardian Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Sharp Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)
- ธนู Grand Intense Beem Seize Bow 40 x 1 (โอกาศ 416)

กล่องของขวัญ Level40 C Class WeaponBox
- ไม้เท้า Wind Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ไม้เท้า Endurance Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ไม้เท้า Pain Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ไม้เท้า Smart Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ไม้เท้า Strong Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Solid Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Strength Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Advanced Strength Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Vampire Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Guardian Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า Sharp Intense Black Stick Bead 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ไม้เท้า x 1 (โอกาศ 833)

กล่องของขวัญ Level40 C Class WeaponBox
- ปืนไฟ wind Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ปืนไฟ Endurance Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ปืนไฟ Pain Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ปืนไฟ Smart Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 834)
- ปืนไฟ Strong Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Solid Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Strength Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Advanced Strength Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Vampire Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Guardian Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Sharp Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)
- ปืนไฟ Grand Intense Flamethrower 40 x 1 (โอกาศ 833)

กล่องของขวัญ Set Armor Box
- หมวกมีลี Symbol of Leader Head 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะมีลี Top Alloy Core 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงมีลี Symbol of Leader Leg 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้ามีลี Symbol of Leader Landing 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมือมีลี Symbol of Leader Arm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Voice of Empire Head 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะอาชอนมีลี Voice of Empire Core 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงอาชอนมีลี Voice of Empire Leg 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้าอาชอนมีลี Voice of Empire Landing 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมืออาชอนมีลี Voice of Empire Arm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนมีลี Empire's Executor Arm 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกแรงค์ Vacuum Head 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะแรงค์ Vacuum Core 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงแรงค์ Vacuum Leg 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าแรงค์ Symbol of Leader Landing 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือแรงค์ Vacuum Arm 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Voice of Empire Head 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Voice of Empire Core 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Voice of Empire Leg 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Voice of Empire Landing 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Voice of Empire Arm 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Empire's Executor Head 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Empire's Executor Core 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Empire's Executor Leg 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Empire's Executor Landing 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Empire's Executor Arm 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกลันเชอร์ Missile Launcher Head 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะลันเชอร์ Missile Launcher Core 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงลันเชอร์ Missile Launcher Leg 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าลันเชอร์ Symbol of Leader Landing 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือลันเชอร์ Missile Launcher Arm 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนลันเชอร์ Voice of Empire Head 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนลันเชอร์ Voice of Empire Core 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนลันเชอร์ Voice of Empire Leg 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนลันเชอร์ Voice of Empire Landing 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนลันเชอร์ Voice of Empire Arm 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนฟอส Empire's Executor Arm 50 x 1 (โอกาศ 222)

กล่องของขวัญ Set Armor Box
- หมวกมีลี Symbol of Leader FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะมีลี Magnetic Full Plate 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงมีลี Symbol of Leader Trouser 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้ามีลี Symbol of Leader Greave 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมือมีลี Symbol of Leader Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Bellato Union's Shout FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะอาชอนมีลี Bellato Union's Shout Full Plate 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงอาชอนมีลี Bellato Union's Shout Trouser 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Union's Shout Greave 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Union's Shout Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกแรงค์ Dragon Feather HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะแรงค์ Dragon Feather Suit 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงแรงค์ Dragon Feather Slacks 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าแรงค์ Symbol of Leader Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือแรงค์ Dragon Feather Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Bellato Union's Shout HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Bellato Union's Shout Suit 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Bellato Union's Shout Slacks 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Bellato Union's Shout Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Bellato Union's Shout Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Goggle 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Suit 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Slacks 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Boots 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Armlet 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกฟอส Baal Amice 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะฟอส Baal Robe 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงฟอส Baal Trouser 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าฟอส Symbol of Leader Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือฟอส Symbol of leader Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนฟอส Bellato Union's Shout Amice 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนฟอส Bellato Union's Shout Robe 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนฟอส Bellato Union's Shout Trouser 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Union's Shout Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Union's Shout Guantlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Shoes 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Victory Leader Glove 50 x 1 (โอกาศ 222)

กล่องของขวัญ Set Armor Box
- หมวกมีลี Symbol of Leader FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะมีลี Large Rogue Full Plate 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงมีลี Symbol of Leader Trouser 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้ามีลี Symbol of Leader Greave 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมือมีลี Symbol of Leader Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Representative of Decem FullHelm 45 x 1 (โอกาศ 223)
- เกราะอาชอนมีลี Representative of Decem Full Plate 45 x 1 (โอกาศ 223)
- กางเกงอาชอนมีลี Representative of Desem Trouser 45 x 1 (โอกาศ 223)
- รองเท้าอาชอนมีลี Representative of Desem Greave 45 x 1 (โอกาศ 223)
- ถุงมืออาชอนมีลี Representative of Desem Gauntlet 45 x 1 (โอกาศ 223)
- หมวกอาชอนมีลี Decem's Messenger FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนมีลี Decem's Messenger Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนมีลี Decem's Messenger Greave 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนมีลี Decem's Messenger Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกแรงค์ Top Velocity HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะแรงค์ Top Velocity Suit 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงแรงค์ Top Velocity Slacks 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าแรงค์ Symbol of Leader Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือแรงค์ Top Velocity Armlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Representative of Decem HeadGear 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Representative of Decem Suit 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Representative of Desem Slacks 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Representative of Desem Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Representative of Desem Armlet 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Goggle 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Suit 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Slacks 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Boots 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนแรงค์ Decem's Messenger Armlet 50 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกฟอส Terik Amice 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะฟอส Elixir Robe 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงฟอส Elixir Trouser 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าฟอส Symbol of Leader Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมือฟอส Elixir Gloves 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนฟอส Representative of Decem Amice 45 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนฟอส Representative of Decem Robe 45 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนฟอส Representative of Desem Trouser 45 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนฟอส Representative of Desem Greeve 45 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนฟอส Representative of Desem Gloves 45 x 1 (โอกาศ 222)
- หมวกอาชอนฟอส Decem's Messenger Amice 50 x 1 (โอกาศ 222)
- เกราะอาชอนฟอส Decem's Messenger Robe 50 x 1 (โอกาศ 222)
- กางเกงอาชอนฟอส Decem's Messenger Trouser 50 x 1 (โอกาศ 222)
- รองเท้าอาชอนฟอส Decem's Messenger Shoes 50 x 1 (โอกาศ 222)
- ถุงมืออาชอนฟอส Decem's Messenger Glove 50 x 1 (โอกาศ 222)

กล่องของขวัญ Alliance Shield AwardBox 50LV
- โล่เบลโค Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Alliance Shield AwardBox 53LV
- โล่เบลโค Black Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Black Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Alliance Shield AwardBox 55LV
- โล่เบลโค Black Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Black Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Union Shield AwardBox 50LV
- โล่เบลโค Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Hora Shield 50 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Union Shield AwardBox 53LV
- โล่เบลโค Black Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Black Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Adarga Shield 53 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Union Shield AwardBox 55LV
- โล่เบลโค Black Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่เบลโค Intense Black Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่เบลโค Advanced Strength Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Saving Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Fine Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strong Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Solid Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Strength Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Protection Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่เบลโค Vampire Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Guardian Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Sharp Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่เบลโค Grand Superior Heater Shield 55 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Empire Shield AwardBox 50LV
- โล่แอค Platium Protector 50 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่แอค Intense Platium Protector 50 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่แอค Advanced Strength Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Saving Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Fine Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Anti-Sharp Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strong Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Solid Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strength Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Protection Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Vampire Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Guardian Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Sharp Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Grand Superior Platinum Protector 50 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Empire Shield AwardBox 53LV
- โล่แอค Dark Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่แอค Intense Dark Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่แอค Advanced Strength Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Saving Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Fine Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Anti-Sharp Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strong Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Solid Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strength Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Protection Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Vampire Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Guardian Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Sharp Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Grand Superior Round Protector 53 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Empire Shield AwardBox 55LV
- โล่แอค Black Thick Protector 55 x 1 (โอกาศ 5000)
- โล่แอค Intense Black Thick Protector 55 x 1 (โอกาศ 3000)
- โล่แอค Advanced Strength Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Saving Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Fine Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Anti-Sharp Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strong Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Solid Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Strength Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Protection Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 167)
- โล่แอค Vampire Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Guardian Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Sharp Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 166)
- โล่แอค Grand Superior Type Protector 55 x 1 (โอกาศ 166)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7Favor Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Fullmoon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Fullmoon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Fullmoon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet1~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet2~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet3~4Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet1~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet2~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet3~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet4~5Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet2~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Wisdom Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Helmet4~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Helmet5~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Helmet3~6Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Helmet4~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Helmet5~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Helmet6~7Wisdom Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Dark Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Darkness Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves1~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves2~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves3~4Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves1~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves2~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves3~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves4~5Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves2~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Grace Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Gloves4~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Gloves5~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Gloves3~6Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Gloves4~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Gloves5~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Gloves6~7Grace Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Small]
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~4 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 1~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Medium]
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~5 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 2~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Mercy Lucky Box[Large]
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stable Shoes 3~6 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stable Shoes 4~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable Shoes 5~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stable Shoes 6~7 Mercy Upgrader [C Class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Level40 Award Box
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 41 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 42 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 43 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Tower Axe 44 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Level40 Award Box
- เครื่องยิงจรวด Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 41 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 42 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Vulcan 43 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Vulcan 44 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Leve40 Award Box
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 40 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 41 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 42 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Elite Sickle Staff 43 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Expert's Sickle Staff 44 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Level45 Award Box
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 46 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 47 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 48 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Axe 49 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Level45 Award Box
- เครื่องยิงจรวด Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 46 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 47 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 48 x 1 (โอกาศ 260)
- เครื่องยิงจรวด Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Vulcan 49 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Level45 Award Box
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 46 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 47 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 48 x 1 (โอกาศ 260)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 290)
- uWeapon Novice's Hora Staff 49 x 1 (โอกาศ 260)

กล่องของขวัญ Full Moon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Full Moon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Full Moon Box
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Small]
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Medium]
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Large]
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Small]
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Medium]
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Large]
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Small]
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 1~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 2~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 3~4 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 1~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Medium]
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 2~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 3~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 4~5 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 2~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ Lucky Chaos Box [Large]
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 5272)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 974)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1313)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 445)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 383)
- บูทตี้ Stabilized 3~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 595)
- บูทตี้ Stabilized 4~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 211)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 196)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 175)
- บูทตี้ Stabilized 5~6 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 97)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 96)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 77)
- บูทตี้ Stabilized 3~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 43)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 38)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 25)
- บูทตี้ Stabilized 4~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 18)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 14)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stabilized 5~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 8)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 6)
- บูทตี้ Stabilized 6~7 Chaos Upgrader[C class] x 1 (โอกาศ 3)

กล่องของขวัญ National Foundation Day
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ National Foundation Day
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ National Foundation Day
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Christmas Socks
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Christmas Socks
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Christmas Socks
- ยากิน x1 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x2 PT gains. x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน x4 PT gains. x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Love Bouquet [Valentine Day Item] x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 15 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูโค Elemental Stuff EarringH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูโค Elemental Mild EarringH (DEF+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูโค Elemental Stuff EarringH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูโค Elemental Stuff EarringH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูแอค Elemental Normal HeadsetH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetH (ATK+25% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูแอค Elemental Normal HeadsetH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูแอค Elemental Normal HeadsetH (SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูเบล Elemental Parsal AppendixH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูเบล Elemental Parsal AppendixH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH (DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Amulet Gamble Box
- ต่างหูเบล Elemental Parsal AppendixH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนโค Elemental Stuff ArmletH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนโค Elemental Dan ArmletG (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนโค Elemental Stuff ArmletH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนโค Elemental Stuff ArmletH (Fire 8 Water 8 Earth 8 Wind 8) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนแอค Elemental Normal BracerH (RUN 0.5 SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนแอค Elemental Normal BracerH (RUN 0.5 SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนแอค Elemental Normal BracerH (RUN 0.5 SP+50% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental ring Gamble Box
- แหวนเบล Elemental Parsal WristletH (SP+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนเบล Elemental Parsal WristletH (SP+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Elimental Ring Gamble Box
- แหวนเบล Elemental Parsal WristletH (SP+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)
- แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Herodian Gene information chip box
- บูทตี้ Herodian Genetic Information Chip x 4 (โอกาศ 10000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+20% Vampire 1% AIM+10 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+21% Vampire 3% AIM+12 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 3% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+16 Debuff assisting time 10% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Jewelry Box
- บูทตี้ Toilet Roll x 1 (โอกาศ 200)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 200)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 200)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 200)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 200)
- ลันเชอร์ Intense Hora Akeron Launcher 50 x 1 (โอกาศ 200)
- มีด Dark Beam Saber 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ดาปสองมือ Dark Beam Sword 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ขวาน Dark Bullova 55 x 1 (โอกาศ 200)
- กระบอง Dark Beam Pressure 55 x 1 (โอกาศ 200)
- หอก Black Lance 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ธนู Black Siege Bow 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ปืน Dark Gatling 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ปืนไฟ Dark Flame Launcher 55 x 1 (โอกาศ 200)
- ไม้เท้า Dark Staff 55 x 1 (โอกาศ 200)
- เกรเนดลันเชอร์ Black Grenade Launcher 55 x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Diamond Necklace of Kalliana Queen x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Gold Pig Statue x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Silver Pig Statue x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Universe Waste x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Waste Box x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Waste Box Piece x 1 (โอกาศ 200)
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card R x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card F x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card C x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card C x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card R x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card Co x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card ra x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card Bel x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card la x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card to x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card A x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card cc x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card re x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card ti x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card a x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card Ka x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card R x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card Tel x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card la x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card No x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card Va x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Name Card S x 1 (โอกาศ 200)
- แร่ Talic's Crystal x 1 (โอกาศ 200)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+20% Vampire 1% AIM+10 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+21% Vampire 3% AIM+12 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 3% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+16 Debuff assisting time 10% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Liberated Exile's Earring Gamble Box
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+24% Vampire 1% AIM+16 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+26% Vampire 3% AIM+18 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Hunger Beast Earring Gamble Box
- ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+28% Vampire 5% AIM+20 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+14% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Wiggled Beast Life
- ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Beast's life x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Wild Nature x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 1% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+14% Vampire 3% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Exiled Plunderer's Earring Gamble Box
- ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Plunderer x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+12 Debuff assisting time 10% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+14 Debuff assisting time 12% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Earring Gamble Box of Fierce Beast
- ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+16 Debuff assisting time 15% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+16% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Dead Exile's Ring Gamble Box
- ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% ) x 1 (โอกาศ 5000)
- ต่างหู Earring of Dead Exile x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Red Stone Box
- แร่ Red Stone x 1 (โอกาศ 10000)

กล่องของขวัญ Intense Projectile Box
- กระสุน Intense Advanced Beam Cell x 1 (โอกาศ 2500)
- กระสุน Intense Exploding Vulcun Magazine x 1 (โอกาศ 2500)
- กระสุน Intense Ceramic Rocket x 1 (โอกาศ 2500)
- กระสุน Intense Liquid Fuel x 1 (โอกาศ 2500)

กล่องของขวัญ Intense Projectile Box
- กระสุน Intense Advanced Beam Cell x 1 (โอกาศ 5000)
- กระสุน Intense Exploding Vulcun Magazine x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Intense Projectile Box
- กระสุน Intense Advanced Beam Cell x 1 (โอกาศ 5000)
- กระสุน Intense Exploding Vulcun Magazine x 1 (โอกาศ 5000)

กล่องของขวัญ Blood booster part box
- บูทตี้ Vampire Booster Ability x 1 (โอกาศ 10000)

กล่องของขวัญ Aiming Booster part Box
- บูทตี้ Pine Booster Ability x 1 (โอกาศ 10000)

กล่องของขวัญ Small Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Medium Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Large Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Small Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Medium Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Large Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Small Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 1~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 2~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 3~4 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 1~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Medium Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 2~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 3~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 4~5 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 2~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Large Favor Protection Box
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 4503)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 1392)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 1010)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 636)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 547)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 458)
- บูทตี้ Stable 4~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 301)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 280)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 250)
- บูทตี้ Stable 5~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 138)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 137)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 110)
- บูทตี้ Stable 3~6 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 61)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 54)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 36)
- บูทตี้ Stable 4~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 26)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 20)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[Normal] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable 5~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 11)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[B Class] x 1 (โอกาศ 9)
- บูทตี้ Stable 6~7 Favored Shield Upgrader[C Class] x 1 (โอกาศ 5)

กล่องของขวัญ Superior Option Changer Box
- บูทตี้ Advanced Strength Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Fine Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Strong Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Solid Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Strength Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Protection Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Vampire Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Guardian Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Sharp Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Endurance Superior Ability x 1 (โอกาศ 1000)

กล่องของขวัญ Hero gold box
- ยากิน Gold Capsule+3000 x 1 (โอกาศ 3500)
- ยากิน Gold Capsule+4000 x 1 (โอกาศ 2500)
- ยากิน Gold Capsule+4500 x 1 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Gold Capsule+5000 x 1 (โอกาศ 900)
- ยากิน Gold Capsule+5500 x 1 (โอกาศ 500)
- ยากิน Gold Capsule+6000 x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Gold Capsule+6500 x 1 (โอกาศ 200)
- ยากิน Gold Capsule+7000 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Beginner's gold box 30Lv
- ยากิน Gold Capsule+1 x 1 (โอกาศ 320)
- ยากิน Gold Capsule+2 x 1 (โอกาศ 400)
- ยากิน Gold Capsule+3 x 1 (โอกาศ 500)
- ยากิน Gold Capsule+4 x 1 (โอกาศ 600)
- ยากิน Gold Capsule+5 x 1 (โอกาศ 700)
- ยากิน Gold Capsule+6 x 1 (โอกาศ 1200)
- ยากิน Gold Capsule+7 x 1 (โอกาศ 1300)
- ยากิน Gold Capsule+8 x 1 (โอกาศ 1400)
- ยากิน Gold Capsule+9 x 1 (โอกาศ 1600)
- ยากิน Gold Capsule+10 x 1 (โอกาศ 1800)
- ยากิน Gold Capsule+11 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+12 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+13 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+14 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+15 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+16 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+17 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+18 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+19 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+21 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+22 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+23 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+24 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+25 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+26 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+27 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+28 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+29 x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Shiny gold box
- ยากิน Gold Capsule+1 x 1 (โอกาศ 300)
- ยากิน Gold Capsule+2 x 1 (โอกาศ 400)
- ยากิน Gold Capsule+3 x 1 (โอกาศ 500)
- ยากิน Gold Capsule+4 x 1 (โอกาศ 600)
- ยากิน Gold Capsule+5 x 1 (โอกาศ 700)
- ยากิน Gold Capsule+6 x 1 (โอกาศ 1500)
- ยากิน Gold Capsule+7 x 1 (โอกาศ 2000)
- ยากิน Gold Capsule+8 x 1 (โอกาศ 2500)
- ยากิน Gold Capsule+9 x 1 (โอกาศ 1400)
- ยากิน Gold Capsule+10 x 1 (โอกาศ 100)

กล่องของขวัญ Gold bar box
- บูทตี้ Gold bar x 1 (โอกาศ 8500)
- บูทตี้ Imitation gold bar x 1 (โอกาศ 1500)

กล่องของขวัญ Beginner's gold box 40Lv
- ยากิน Gold Capsule+1 x 1 (โอกาศ 320)
- ยากิน Gold Capsule+2 x 1 (โอกาศ 400)
- ยากิน Gold Capsule+3 x 1 (โอกาศ 500)
- ยากิน Gold Capsule+4 x 1 (โอกาศ 600)
- ยากิน Gold Capsule+5 x 1 (โอกาศ 700)
- ยากิน Gold Capsule+6 x 1 (โอกาศ 1200)
- ยากิน Gold Capsule+7 x 1 (โอกาศ 1300)
- ยากิน Gold Capsule+8 x 1 (โอกาศ 1400)
- ยากิน Gold Capsule+9 x 1 (โอกาศ 1600)
- ยากิน Gold Capsule+10 x 1 (โอกาศ 1800)
- ยากิน Gold Capsule+11 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+12 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+13 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+14 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+15 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+16 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+17 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+18 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+19 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+21 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+22 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+23 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+24 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+25 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+26 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+27 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+28 x 1 (โอกาศ 10)
- ยากิน Gold Capsule+29 x 1 (โอกาศ 10)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 57LV
- รองเท้ามีลี Titan Greave [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Titan Gauntlet [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Titan FullHelm [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Titan Trouser [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Titan FullPlate [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 57LV
- รองเท้าแรงค์ Antiless Boots [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Antiless Armlet [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Antiless Goggle [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Antiless Slakes [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Antiless Suit [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 57LV
- รองเท้าฟอส Nias Shoes [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Nias Glove [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Nias Amice [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Nias Trouser [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Nias Rove [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 57LV
- รองเท้ามีลี Taurus Greave [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Taurus Gauntlet [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Taurus FullHelm [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Taurus Trouser [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Taurus FullPlate [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 57LV
- รองเท้าแรงค์ Sajitarius Boots [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Sajitarius Armlet [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Sajitarius Goggle [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Sajitarius Slakes [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Sajitarius Suit [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 57LV
- รองเท้าฟอส Airless Shoes [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Airless Glove [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Airless Amice [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Airless Trouser [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Airless Rove [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Warrior RewardBox 57LV
- รองเท้ามีลี WarMachine Landing [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี WarMachine Arm [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี WarMachine Head [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี WarMachine Leg [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี WarMachine Core [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Ranger RewardBox 57LV
- รองเท้าแรงค์ Bleach Landing [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Breach Arm [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Bleach Head [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Bleach Leg [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Bleach Core [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Force RewardBox 57LV
- รองเท้าลันเชอร์ BusterGear Landing [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือลันเชอร์ BusterGear Arm [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกลันเชอร์ BusterGear Head [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงลันเชอร์ BusterGear Leg [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะลันเชอร์ BusterGear Core [Rare B] 57 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 60LV
- รองเท้ามีลี Divine Titan Greave [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Divine Titan Gauntlet [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Divine Titan FullHelm [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Divine Titan Trouser [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Divine Titan FullPlate [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 60LV
- รองเท้าแรงค์ Divine Antiless Boots [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Divine Antiless Armlet [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Divine Antiless Goggle [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Divine Antiless Slakes [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Divine Antiless Suit [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 60LV
- รองเท้าฟอส Divine Nias Shoes [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Divine Nias Glove [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Divine Nias Amice [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Divine Nias Trouser [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Divine Nias Rove [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 60LV
- รองเท้ามีลี Divine Taurus Greave [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Divine Taurus Gauntlet [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Divine Taurus FullHelm [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Divine Taurus Trouser [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Divine Taurus FullPlate [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 60LV
- รองเท้าแรงค์ Divine Sajitarius Boots [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Divine Sajitarius Armlet [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Divine Sajitarius Goggle [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Divine Sajitarius Slakes [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Divine Sajitarius Suit [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 60LV
- รองเท้าฟอส Divine Airless Shoes [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Divine Airless Glove [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Divine Airless Amice [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Divine Airless Trouser [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Divine Airless Rove [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Warrior RewardBox 60LV
- รองเท้ามีลี Divine WarMachine Landing [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Divine WarMachine Arm [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Divine WarMachine Head [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Divine WarMachine Leg [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Divine WarMachine Core [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Ranger RewardBox 60LV
- รองเท้าแรงค์ Divine Bleach Landing [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Divine Breach Arm [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Divine Bleach Head [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Divine Bleach Leg [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Divine Bleach Core [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Force RewardBox 60LV
- รองเท้าลันเชอร์ Divine BusterGear Landing [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือลันเชอร์ Divine BusterGear Arm [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกลันเชอร์ Divine BusterGear Head [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงลันเชอร์ Divine BusterGear Leg [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะลันเชอร์ Divine BusterGear Core [Rare B] 60 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 63LV
- รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 63LV
- รองเท้าแรงค์ Sublime Antiless Boots [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Sublime Antiless Armlet [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Sublime Antiless Goggle [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Sublime Antiless Slakes [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Sublime Antiless Suit [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 63LV
- รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Sublime Nias Rove [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 63LV
- รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 63LV
- รองเท้าแรงค์ Sublime Sajitarius Boots [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Sublime Sajitarius Armlet [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Sublime Sajitarius Slakes [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 63LV
- รองเท้าฟอส Sublime Airless Shoes [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Sublime Airless Glove [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Sublime Airless Amice [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Sublime Airless Trouser [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Sublime Airless Rove [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Warrior RewardBox 63LV
- รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Ranger RewardBox 63LV
- รองเท้าแรงค์ Sublime Bleach Landing [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Sublime Breach Arm [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Sublime Bleach Head [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Sublime Bleach Leg [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Sublime Bleach Core [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Force RewardBox 63LV
- รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Warrior RewardBox 65LV
- รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Ranger RewardBox 65LV
- รองเท้าแรงค์ Saint Antiless Boots [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Saint Antiless Armlet [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Saint Antiless Goggle [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Saint Antiless Slakes [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Saint Antiless Suit [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Union Force RewardBox 65LV
- รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Saint Nias Glove [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Saint Nias Amice [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Saint Nias Trouser [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Warrior RewardBox 65LV
- รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Ranger RewardBox 65LV
- รองเท้าแรงค์ Saint Sajitarius Boots [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Saint Sajitarius Armlet [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Saint Sajitarius Goggle [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Saint Sajitarius Slakes [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Saint Sajitarius Suit [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Alliance Force RewardBox 65LV
- รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือฟอส Saint Airless Glove [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกฟอส Saint Airless Amice [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงฟอส Saint Airless Trouser [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะฟอส Saint Airless Rove [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Warrior RewardBox 65LV
- รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Ranger RewardBox 65LV
- รองเท้าแรงค์ Saint Bleach Landing [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือแรงค์ Saint Breach Arm [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกแรงค์ Saint Bleach Head [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงแรงค์ Saint Bleach Leg [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะแรงค์ Saint Bleach Core [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Empire Force RewardBox 65LV
- รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)
- เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 x 1 (โอกาศ 2000)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 1~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 1~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 6~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 1~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 1~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 6~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 1~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 1~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~4 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 2~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 2~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~5 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Leon's Lucky Box
- บูทตี้ Stable Weapon 3~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Weapon 3~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Weapon 4~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~6 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Weapon 5~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Weapon 6~7 Ignorance Upgrader[Leon] x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Blessed Jewery Box
- บูทตี้ Elemental Sprits Appendix H1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Mind Appendix H1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Tum Appendix G1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Sprits Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Sprits Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Sprits Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Sprits Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Sprits Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Tum Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Tum Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Tum Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Tum Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Tum Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Mind Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Mind Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Mind Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Mind Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Mind Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental El Racelet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)

กล่องของขวัญ Blessed Jewery Box
- บูทตี้ Elemental Mind Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Mind Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Mind Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Mind Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Mind Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Curse Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Curse Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Curse Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Curse Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Curse Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Glow Earring H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Elemental Den Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Den Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Den Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Den Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Den Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Den Armlet G11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Curse Armlet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Mild Armlet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)

กล่องของขวัญ Blessed Jewery Box
- บูทตี้ Elemental Power Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Elemental Hue Earmuff H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Hue Earmuff H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Hue Earmuff H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Hue Earmuff H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Hue Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Pliant Earmuff H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Pliant Earmuff H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Pliant Earmuff H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Pliant Earmuff H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Pliant Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Mighty Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Mighty Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Mighty Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Mighty Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Mighty Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Hue Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Hue Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Hue Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Hue Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Hue Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Pliant Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Elemental Pliant Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Elemental Pliant Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Elemental Pliant Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Elemental Pliant Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Elemental Power Bracelet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)

กล่องของขวัญ Lottery Box[Jade]
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 791)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 277)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 1075)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 389)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 209)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 132)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 763)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 480)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 330)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 743)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 375)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 234)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 159)
- แร่ AbundanceJade TimeType 6PM~1AM x 1 (โอกาศ 888)
- แร่ AbundanceJade TimeType 6AM~1PM x 1 (โอกาศ 888)
- แร่ Middle Level Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 388)
- แร่ Middle Level Jade of Relief x 1 (โอกาศ 187)
- แร่ Middle Level Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Middle Level Jade of Relief x 1 (โอกาศ 110)
- แร่ High Level Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 388)
- แร่ High Level Jade of Relief x 1 (โอกาศ 187)
- แร่ High Level Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ High Level Jade of Relief x 1 (โอกาศ 110)

กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator]
- แร่ High Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Penger Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ Middle Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Penger Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Charm of Clairvoyance 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Speeding 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Leader 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Holiness 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Restoration 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Burst Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Protect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Perfect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Penger Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Aggressive Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Silence Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Clairvoyance 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Penger Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)

กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator]
- แร่ High Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Charm of Sympathy 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ High Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 102)
- แร่ Middle Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Charm of Sympathy 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Middle Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 167)
- แร่ Charm of Clairvoyance 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Speeding 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Leader 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Holiness 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Restoration 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Sympathy 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Burst Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Protect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Perfect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Aggressive Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Silence Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 233)
- แร่ Charm of Clairvoyance 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 431)
- แร่ Charm of Sympathy 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)
- แร่ Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 432)

กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator]
- แร่ High Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ High Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 112)
- แร่ Middle Level Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Middle Level Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 181)
- แร่ Charm of Clairvoyance 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Charm of Speeding 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Charm of Leader 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Charm of Holiness 30days[Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Charm of Restoration 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Burst Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Protect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Perfect Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Aggressive Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Silence Generator 30days [Cash] x 1 (โอกาศ 265)
- แร่ Charm of Clairvoyance 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Charm of Speeding 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Charm of Leader 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Charm of Holiness 14days[Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Charm of Restoration 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Burst Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 472)
- แร่ Protect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 472)
- แร่ Perfect Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 472)
- แร่ Aggressive Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 471)
- แร่ Silence Generator 14days [Cash] x 1 (โอกาศ 471)

กล่องของขวัญ Lottery Box[Cash]
- แร่ Seed 2 Hours x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Superior Option Changer Box x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory A Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory B Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน PotionBuff ExpansionCapsule x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ
- แร่ Seed 2 Hours x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Superior Option Changer Box x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory A Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory B Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน PotionBuff ExpansionCapsule x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ
- แร่ Seed 2 Hours x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Chocolate [Valentine Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- ยากิน Candy [White Day Item] x 20 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Superior Option Changer Box x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory A Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Accessory B Set Coupon of Intermediate x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน PotionBuff ExpansionCapsule x 1 (โอกาศ 360)
- ยากิน Summon Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Teleport Potion x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Original place revival potion. x 10 (โอกาศ 360)
- ยากิน Upgrade DefenseGauge recovery potion x 8 (โอกาศ 360)
- ยาคืนประสพการณ์ Experience Point100% RecoverCapsule[Premium] x 4 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- แร่ Jade of Abundance x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Small] x 2 (โอกาศ 360)
- บูทตี้ Lucky Set of Gem Exchanger x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Cartella Rank x 2 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Relief x 2 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Medium] x 1 (โอกาศ 220)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 100)
- แร่ Abundance Jade x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Celebration of Item Sale Base Luck Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Received Box[Large] x 1 (โอกาศ 100)
- กล่องของขวัญ Favor Lucky Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ Igonrance Good Box[Large] x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 53 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (โอกาศ 60)
- ยากิน NameChange Potion x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Abundance x 1 (โอกาศ 60)
- กล่องของขวัญ 55 Superior Favor Box x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 60)
- บูทตี้ AttackIncrease Potion SetA Coupon x 1 (โอกาศ 60)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Relief Jade x 1 (โอกาศ 45)
- แร่ Jade of Relief x 1 (โอกาศ 30)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 6~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 6~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 1~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~4 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 2~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~5 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ Superior Lucky Box
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 7180)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 3~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 845)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 1568)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 4~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 152)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~6 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 237)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 5~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 16)
- บูทตี้ Stable Superior Armor 6~7 Favor Upgrader x 1 (โอกาศ 2)

กล่องของขวัญ blessed lucky jewelry box
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Appendix H1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Appendix H1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Appendix G1~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Sprits Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Tum Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Racelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Racelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Racelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Racelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Racelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental El Racelet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)

กล่องของขวัญ blessed lucky jewelry box
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Mind Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Glow Earring H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Earring H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Earring H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Earring H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Earring H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Earring H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Den Armlet G11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Curse Armlet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Mild Armlet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)

กล่องของขวัญ blessed lucky jewelry box
- บูทตี้ Stable Elemental Power Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1500)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Earmuff H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Earmuff H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Earmuff H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Earmuff H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Earmuff H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Earmuff H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Earmuff H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Earmuff H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Earmuff H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Mighty Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Mighty Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Mighty Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Mighty Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Mighty Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Hue Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Bracelet H11~5 1Level Upgrader x 1 (โอกาศ 500)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Bracelet H11~5 2Level Upgrader x 1 (โอกาศ 400)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Bracelet H11~5 3Level Upgrader x 1 (โอกาศ 300)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Bracelet H11~5 4Level Upgrader x 1 (โอกาศ 200)
- บูทตี้ Stable Elemental Pliant Bracelet H11~5 5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 100)
- บูทตี้ Stable Elemental Power Bracelet H11~5Level Upgrader x 1 (โอกาศ 1000)