รัตนมาลี [55] [หญิงโคร่า] Mystic -> Caster -> WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Beam Siege Bow 40 +3 [7]
-เกราะอาชอนฟอส Decem's Messenger Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Decem's Messenger Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Decem's Messenger Glove 50 [7]
-รองเท้าอาชอนฟอส Decem's Messenger Shoes 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Decem's Messenger Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringF (DEF+20% ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell

[BAGS]

[N]eXt [63] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ EW Arm 50 +5 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ EW Landing 50 +6 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH14 (ATK+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Nuclear Rocket
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH45 (ATK+29% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH25 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

อุฟุฟวย [52] [ชายเบล] Specialist -> Driver -> ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [7]

-โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 [2]
-เกราะอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Suit 50 [7]
-กางเกงอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Slacks 50 [7]
-ถุงมืออาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Armlet 50 [7]
-รองเท้าแรงค์ Lease Boots 50 +5 [7]

-หมวกอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Goggle 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 )
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletB (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]