ปืนลั่น [59] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +5 [6]
-โล่แอค Intense Platium Protector 50 +5 [6]

-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Empire's Executor Arm 50 [7]
-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH52 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH15 (ATK+26% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH15 (ATK+26% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH53 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mega Flash Rocket

[BAGS]

นานา [53] [หญิงโคร่า] Specialist -> Craftsman -> ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Bon Knife 31 [4]
-โล่เบลโค Vampire Hora Shield 50 [5]
-เกราะแรงค์ Lunatic Suit 53 +4 [5]

-กางเกงแรงค์ Lunatic Slacks 53 +2 [5]

-ถุงมือแรงค์ Lunatic Armlet 53 +3 [5]

-รองเท้าฟอส Storm Shoes 53 +3 [5]

-หมวกแรงค์ Lunatic HeadGear 53 +2 [5]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletC (ATK+15% Fire 3 Water 2 Earth 4 Wind 3)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletC (ATK+15% Fire 3 Water 2 Earth 4 Wind 3)
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]