2018-03-19

2018-03-18

2018-03-17

2018-03-16

2018-03-15
[03/15 22:35] ชิรางิกุ[Cora] รับเมล์จาก เก้าไปไหน Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1 (No. 1)
[03/15 22:19] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 18 (No. 2)
[03/15 22:41] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-White] x 20 (No. 3)
[03/15 22:23] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 4)
[03/15 22:23] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 5)
[03/15 22:35] เก้าไปไหน[Cora] ส่งเมล์ให้ ชิรางิกุ Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1
[03/15 22:19] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 18 (No. 2)
[03/15 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 2 (No. 6)

2018-03-14

2018-03-13
[03/13 00:06] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 2

2018-03-12
[03/12 22:26] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[03/12 22:26] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[03/12 22:22] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ เกราะมีลี Intense Bone Full Plate 50 [3] x 1 (No. 7)
[03/12 22:22] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- เกราะมีลี Intense Bone Full Plate 50 [3] x 1 (No. 7)
[03/12 21:35] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 3 (No. 8)

2018-03-11
[03/11 16:49] น่ารัก[Bellato] เทรดกับ oOGRIMOo pay(D:0 G:0) rev(D:80000000 G:0)
- แร่ Keen Talic x 5 (No. 9)
[03/11 16:49] oOGRIMOo[Bellato] เทรดกับ น่ารัก pay(D:80000000 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Keen Talic x 5 (No. 9)
[03/11 08:31] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 3

2018-03-10

2018-03-09
[03/09 22:23] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 83
[03/09 22:21] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 23 (No. 10)
[03/09 22:21] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 23 (No. 10)
[03/09 21:31] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1 (No. 11)
[03/09 21:23] เก้าไปไหน[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ยากิน Aid HP Charger 4000 x 1 (No. 12)
[03/09 20:23] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แหวนโค Elemental Cus ArmletF (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (No. 13)
[03/09 18:31] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 19 (No. 14)
[03/09 21:31] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1 (No. 11)
[03/09 20:23] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แหวนโค Elemental Cus ArmletF (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (No. 13)
[03/09 18:31] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 19 (No. 14)

2018-03-08
[03/08 18:33] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ พ่องมืงตาย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Cuss ArmletH1 (ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[03/08 18:33] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ พ่องมืงตาย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Cuss ArmletH1 (ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[03/08 18:32] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 75
[03/08 18:32] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG3 (DEF+23% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 15)
[03/08 18:32] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG2 (DEF+22% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 16)
[03/08 18:32] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Black ExcelSiar A x 6 (No. 17)
[03/08 17:37] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG3 (DEF+23% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[03/08 17:37] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG2 (DEF+22% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[03/08 18:30] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Black ExcelSiar A x 6
[03/08 18:15] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 26 (No. 18)
[03/08 18:15] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 26 (No. 18)
[03/08 10:35] ลุงตู่[Cora] รับเมล์จาก เก้าไปไหน Gold[50]
> ปืน Wind Gatling Gun 35 +4 [7] x 1 (No. 19)

2018-03-07
[03/07 22:25] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-Charm] x 15 (No. 20)
[03/07 22:25] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Gold catalyst x 99 (No. 21)
[03/07 22:25] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99 (No. 22)
[03/07 22:25] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99 (No. 23)
[03/07 22:25] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> โล่เบลโค Adarga 43 x 1 (No. 24)
[03/07 17:11] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-Charm] x 15

2018-03-06
[03/06 22:23] เก้าไปไหน[Cora] ส่งเมล์ให้ ลุงตู่ Gold[50]
> ปืน Wind Gatling Gun 35 +4 [7] x 1
[03/06 21:13] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +4 [4]
x 1 (No. 25)
- กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +2 [6]
x 1 (No. 26)
[03/06 19:59] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 16 (No. 27)
[03/06 19:59] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 [2] x 1 (No. 28)
[03/06 19:59] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Restoration Talic x 99 (No. 29)
[03/06 21:13] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +4 [4]
x 1 (No. 25)
+ กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +2 [6]
x 1 (No. 26)
[03/06 15:43] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Gold catalyst x 99
[03/06 15:43] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99
[03/06 15:43] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99
[03/06 15:43] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> โล่เบลโค Adarga 43 x 1

2018-03-05
[03/06 01:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 16
[03/06 01:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Restoration Talic x 99
[03/06 00:37] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 [2] x 1
[03/05 22:15] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 5)
[03/05 22:15] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 4)
[03/05 22:15] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 40 (No. 30)
[03/05 22:15] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 +5 [6] x 1 (No. 31)
[03/05 22:14] คลังแสง[Cora] รับเมล์จาก เก้าไปไหน Gold[0]
> มีด Wind Dark Beam Saber 55 [6] x 1 (No. 32)
[03/05 22:14] คลังแสง[Cora] รับเมล์จาก ลุงตู่ Gold[0]
> เจ็ทแพคโค Cora Mantle16 50 x 1 (No. 33)
[03/05 21:45] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 2 (No. 34)
[03/05 21:46] เก้าไปไหน[Cora] ส่งเมล์ให้ คลังแสง Gold[0]
> มีด Wind Dark Beam Saber 55 [6] x 1
[03/05 21:45] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 2 (No. 34)
[03/05 20:49] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 [2] x 1 (No. 35)
+ เกราะฟอส Intense Dru Robe 50 [1] x 1 (No. 36)
[03/05 20:34] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ต่างหูโค Elemental Curse EarringH53 (DEF+23% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 37)
+ ต่างหูโค Elemental Curse EarringH42 (DEF+22% ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 38)
[03/05 21:37] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 40
[03/05 21:01] KoYoTy[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ยากิน PopeHPPotion+5000[Special] x 2 (No. 39)
[03/05 20:49] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- เกราะฟอส Intense Dru Robe 50 [1] x 1 (No. 36)
+ ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 [2] x 1 (No. 35)
[03/05 20:34] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ต่างหูโค Elemental Curse EarringH42 (DEF+22% ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 38)
+ ต่างหูโค Elemental Curse EarringH53 (DEF+23% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 37)
[03/05 09:37] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 55 (No. 40)
[03/05 09:37] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 47 (No. 41)

2018-03-04
[03/04 22:50] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 47
[03/04 22:50] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 55
[03/04 22:48] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 x 1 (No. 42)
[03/04 22:46] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 x 1
[03/04 19:21] ลุงตู่[Cora] รับเมล์จาก เก้าไปไหน Gold[0]
> รองเท้าแรงค์ Azl Raiment Boots 50 +6 [7] x 1 (No. 43)
[03/04 19:20] เก้าไปไหน[Cora] ส่งเมล์ให้ ลุงตู่ Gold[0]
> รองเท้าแรงค์ Azl Raiment Boots 50 +6 [7]
x 1
[03/04 18:11] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก เครื่องจักสังหาร Gold[0]
> ยากิน Defense Rune x 57 (No. 44)
[03/04 00:04] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 45)
[03/04 00:04] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99 (No. 46)

2018-03-03
[03/04 00:03] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99
[03/04 00:02] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99
[03/03 23:58] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Gold catalyst x 98 (No. 47)
[03/03 23:58] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99 (No. 48)
[03/03 20:45] ลุงตู่[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 49)
[03/03 20:42] ลุงตู่[Cora] เทรดกับ อีเลียม pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน Burst Potion[Premium] x 99 (No. 50)
[03/03 20:58] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 49)
[03/03 20:45] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ลุงตู่ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 49)
[03/03 20:58] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 49)
[03/03 20:42] อีเลียม[Cora] เทรดกับ ลุงตู่ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน Burst Potion[Premium] x 99 (No. 50)
[03/03 19:07] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Black ExcelSiar A x 10 (No. 51)
[03/03 17:34] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Gold catalyst x 98
[03/03 17:34] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Silver catalyst x 99
[03/03 17:34] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Black ExcelSiar A x 10
[03/03 17:27] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Beam x 99 (No. 52)
[03/03 17:27] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 5 (No. 53)
[03/03 17:27] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> บูทตี้ Gli x 99 (No. 54)
[03/03 17:20] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 30 (No. 55)
[03/03 17:20] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 23 (No. 56)
[03/03 17:20] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก อีเลียม Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 21 (No. 57)
[03/03 13:04] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 21
[03/03 13:04] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 23

2018-03-02
[03/02 21:23] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ต่างหูโค Elemental Mild EarringG (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (No. 58)
[03/02 21:13] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Wisdom Talic x 23 (No. 59)
[03/02 21:43] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ รองเท้าแรงค์ Intense Azl Raiment Boots 50 [3] x 1 (No. 60)
[03/02 21:23] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ต่างหูโค Elemental Mild EarringG (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3) x 1 (No. 58)
[03/02 21:13] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Wisdom Talic x 23 (No. 59)
[03/02 20:43] เก้าไปไหน[Cora] ดรอบให้ อีเลียม
> แร่ Black Sparking Stone x 10 (No. 61)
[03/02 22:17] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-White] x 20
[03/02 21:43] KoYoTy[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- รองเท้าแรงค์ Intense Azl Raiment Boots 50 [3] x 1 (No. 60)
[03/02 19:33] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 +5 [6] x 1
[03/02 19:17] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 [3] x 1 (No. 62)
[03/02 19:17] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 79 (No. 63)
[03/02 12:47] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Gli x 99
[03/02 12:47] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 5
[03/02 12:45] อีเลียม[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Beam x 99
[03/02 12:44] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> เกราะมีลี Intense Rogue Full Plate 43 +3 [7]
x 1 (No. 64)
[03/02 12:44] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> รองเท้ามีลี Intense Rogue Greave 43 +3 [7]
x 1 (No. 65)
[03/02 12:44] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Rogue Gauntlets 43 +3 [7]
x 1 (No. 66)
[03/02 12:44] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Rogue Trouser 43 +2 [7]
x 1 (No. 67)
[03/02 12:44] อีเลียม[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> หมวกมีลี Intense Rogue FullHelm 43 +3 [7]
x 1 (No. 68)
[03/02 12:43] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> เกราะมีลี Intense Rogue Full Plate 43 +3 [7]
x 1
[03/02 12:42] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> รองเท้ามีลี Intense Rogue Greave 43 +3 [7]
x 1
[03/02 12:42] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Rogue Gauntlets 43 +3 [7]
x 1
[03/02 12:42] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Rogue Trouser 43 +2 [7]
x 1
[03/02 12:41] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ อีเลียม Gold[0]
> หมวกมีลี Intense Rogue FullHelm 43 +3 [7]
x 1
[03/02 09:02] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 79
[03/02 08:32] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 [3] x 1
[03/02 07:34] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99 (No. 69)
[03/02 07:33] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 +4 [5]
x 1 (No. 70)
[03/02 07:33] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[03/02 07:32] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[03/02 07:32] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ bat Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[03/02 07:31] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ bat Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1

2018-03-01
[03/01 21:39] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ถุงมือมีลี Intense Large Rogue Gauntlets 45 [6] x 1 (No. 71)
[03/01 21:25] KoYoTy[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-White] x 1 (No. 72)
+ ใบวาป Location Tracing Scroll[FrenzyRatmoth] x 1 (No. 73)
[03/01 21:39] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ถุงมือมีลี Intense Large Rogue Gauntlets 45 [6] x 1 (No. 71)
[03/01 21:36] ต่ายอรทัย[Cora] ดรอบให้ KoYoTy
> แหวนโค Aqua Glow ArmletG (SKILL+1 Fire 0 Water 3 Earth 3 Wind 0) x 1 (No. 74)
[03/01 21:36] ต่ายอรทัย[Cora] ดรอบให้ KoYoTy
> เกราะฟอส Intense Elixir Robe 45 [3] x 1 (No. 75)
[03/01 21:36] ต่ายอรทัย[Cora] ดรอบให้ KoYoTy
> แร่ Lightning Obsidian x 1 (No. 76)
[03/01 21:36] ต่ายอรทัย[Cora] ดรอบให้ KoYoTy
> เกราะฟอส Intense Elixir Robe 45 [7] x 1 (No. 77)
[03/01 21:27] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- เกราะแรงค์ Intense Azl Raiment Suit 50 [5] x 1 (No. 78)
[03/01 21:27] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ เกราะแรงค์ Intense Azl Raiment Suit 50 [5] x 1 (No. 78)
[03/01 21:25] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ใบวาป Location Tracing Scroll[CaliBoss-White] x 1 (No. 72)
- ใบวาป Location Tracing Scroll[FrenzyRatmoth] x 1 (No. 73)
[03/01 19:43] อีเลียม[Cora] เทรดกับ เก้าไปไหน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (No. 79)
[03/01 19:43] เก้าไปไหน[Cora] เทรดกับ อีเลียม pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน ClassRedefine Capsule x 1 (No. 79)
[03/01 18:26] ลุงตู่[Cora] รับเมล์จาก เก้าไปไหน Gold[0]
> ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item A x 99 (No. 80)
[03/01 07:08] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> กล่องของขวัญ Big GiftBox x 30
[03/01 07:08] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 30
[03/01 06:38] DIVINE[Accretia] รับเมล์จาก DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 81)

2018-02-28
[02/28 22:52] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 30
[02/28 22:43] เก้าไปไหน[Cora] ส่งเมล์ให้ ลุงตู่ Gold[0]
> ยาคืนประสพการณ์ Recovery Item A x 99
[02/28 21:06] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 23 (No. 82)
[02/28 21:06] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 23 (No. 83)
[02/28 21:05] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 17 (No. 84)
[02/28 21:05] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 31 (No. 85)
[02/28 21:05] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 13 (No. 86)

2018-02-27
[02/27 21:12] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 13
[02/27 18:50] RAMPAGE[Cora] รับเมล์จาก บูม Gold[0]
> ถุงมือฟอส Strong Superior Drew Glove 50 [7] x 1 (No. 87)
[02/27 18:43] RAMPAGE[Cora] ส่งเมล์ให้ บูม Gold[0]
> ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Drew Glove 50 [7] x 1
[02/27 18:48] บูม[Cora] ส่งเมล์ให้ RAMPAGE Gold[0]
> ถุงมือฟอส Strong Superior Drew Glove 50 [7] x 1
[02/27 18:47] บูม[Cora] รับเมล์จาก RAMPAGE Gold[0]
> ถุงมือฟอส Advanced Strength Superior Drew Glove 50 [7] x 1 (No. 88)
[02/27 21:05] ต่ายอรทัย[Cora] ดรอบให้ ชิรางิกุ
> กล่องของขวัญ ThanksGiving Gift Set x 13 (No. 89)
[02/27 12:11] พ่องมืงตาย[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> ยากิน Maximum Adrenalin Potion x 46 (No. 90)
[02/27 12:10] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ พ่องมืงตาย Gold[0]
> ยากิน Maximum Adrenalin Potion x 46

2018-02-26
[02/26 23:28] ชิรางิกุ[Cora] ส่งเมล์ให้ ปักกินมะนาว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower T1 x 1
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ดันเจียน Gateway Generating Key 26 x 6 (No. 91)
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ดันเจียน Gateway Generating Key 30 x 5 (No. 92)
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ดันเจียน Gateway Generating Key 27 x 1 (No. 93)
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ดันเจียน Gateway Generating Key 29 x 1 (No. 94)
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ธนู Strength Intense Hora Bow 50 [2] x 1 (No. 95)
[02/26 22:40] ชิรางิกุ[Cora] ดรอบให้ ต่ายอรทัย
> ดาปสองมือ Smart Intense Hora Sword 49 [5] x 1 (No. 96)
[02/26 22:40] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 14 (No. 97)
[02/26 22:32] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 14
[02/26 21:18] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 98)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 99)
+ แร่ Halomental Wave x 4 (No. 100)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 101)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 102)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 103)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 104)
+ แร่ Halomental Wave x 3 (No. 105)
+ แร่ Halomental Wave x 4 (No. 106)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 107)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 108)
[02/26 21:18] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Halomental Wave x 3 (No. 109)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 110)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 111)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 112)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 113)
+ แร่ Halomental Wave x 3 (No. 114)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 115)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 116)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 117)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 118)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 119)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 120)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 121)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 122)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 123)
[02/26 21:14] ชิรางิกุ[Cora] ส่งเมล์ให้ ลุงตู่ Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 500 x 99
[02/26 21:14] ชิรางิกุ[Cora] ส่งเมล์ให้ ลุงตู่ Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 500 x 99
[02/26 21:15] ลุงตู่[Cora] รับเมล์จาก ชิรางิกุ Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 500 x 99 (No. 124)
[02/26 21:15] ลุงตู่[Cora] รับเมล์จาก ชิรางิกุ Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 500 x 99 (No. 125)
[02/26 21:00] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [6] x 1
[02/26 21:00] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [4] x 1
[02/26 21:18] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 98)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 99)
- แร่ Halomental Wave x 4 (No. 100)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 101)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 102)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 103)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 104)
- แร่ Halomental Wave x 3 (No. 105)
- แร่ Halomental Wave x 4 (No. 106)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 107)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 108)
[02/26 21:18] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Halomental Wave x 3 (No. 109)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 110)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 111)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 112)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 113)
- แร่ Halomental Wave x 3 (No. 114)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 115)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 116)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 117)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 118)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 119)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 120)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 121)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 122)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 123)
[02/26 21:03] A[Cora] ส่งเมล์ให้ วีด Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [4] x 1
[02/26 21:03] A[Cora] ส่งเมล์ให้ วีด Gold[0]
> กางเกงแรงค์ KnightWalker Leg Guard[R-type] 50 [6] x 1
[02/26 21:01] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [6] x 1 (No. 126)
[02/26 21:01] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [4] x 1 (No. 127)
[02/26 20:34] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 30
[02/26 20:52] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [7] x 1
[02/26 20:51] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Saving Armor Ability x 4
[02/26 20:51] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Guardian Armor Ability x 2
[02/26 20:51] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Advanced Strength Armor Ability x 7
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Grand Armor Ability x 14
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Indurance Armor Ability x 12
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Solid Armor Ability x 9
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Fine Armor Ability x 18
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Vampire Armor Ability x 17
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Protection Armor Ability x 3
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Strength Armor Ability x 1
[02/26 20:50] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Strong Armor Ability x 6
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [7] x 1 (No. 128)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Saving Armor Ability x 4 (No. 129)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Guardian Armor Ability x 2 (No. 130)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Advanced Strength Armor Ability x 7 (No. 131)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Grand Armor Ability x 14 (No. 132)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Indurance Armor Ability x 12 (No. 133)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Solid Armor Ability x 9 (No. 134)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Fine Armor Ability x 18 (No. 135)
[02/26 20:57] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Vampire Armor Ability x 17 (No. 136)
[02/26 20:56] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Protection Armor Ability x 3 (No. 137)
[02/26 20:56] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 99 (No. 138)
[02/26 20:56] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Strength Armor Ability x 1 (No. 139)
[02/26 20:56] A[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> บูทตี้ Strong Armor Ability x 6 (No. 140)
[02/26 20:55] A[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 24 (No. 141)
[02/26 20:55] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 142)
[02/26 20:55] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 99 (No. 143)
[02/26 20:42] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> ถุงมือแรงค์ Intense Azl Raiment Armlet 50 [6] x 1 (No. 144)
[02/26 20:42] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> ธนู Strong Intense Hora Bow 49 [5] x 1 (No. 145)
[02/26 20:42] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> ปืน wind Intense Hora Vulcan 50 [1] x 1 (No. 146)
[02/26 20:36] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก วีด Gold[0]
> รองเท้ามีลี Intense Bone Greave 50 [3] x 1 (No. 147)
[02/26 20:36] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 30 (No. 148)
[02/26 20:36] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 14 (No. 149)
[02/26 18:18] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 18 (No. 150)
[02/26 18:18] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 18 (No. 150)
[02/26 18:04] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Pants Gilded Stone[A] x 1 (No. 151)

2018-02-25
[02/25 23:38] ชิรางิกุ[Cora] ส่งเมล์ให้ ปักกินมะนาว Gold[0]
> บูทตี้ Cling x 51
[02/25 18:49] ปืนลั่น[Accretia] เทรดกับ Sky[II] pay(D:50000000 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 15 (No. 152)
[02/25 18:49] Sky[II][Accretia] เทรดกับ ปืนลั่น pay(D:0 G:0) rev(D:50000000 G:0)
- กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 15 (No. 152)
[02/25 14:13] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 20 (No. 153)
[02/25 11:34] DIVINE[Accretia] รับเมล์จาก DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 154)
[02/25 14:13] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Pants Gilded Stone[A] x 1
[02/25 14:13] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 20 (No. 153)

2018-02-24
[02/24 13:36] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Talic crystal compressed pack x 7
[02/24 13:34] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Talic crystal compressed pack x 1
[02/24 13:38] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Talic crystal compressed pack x 1 (No. 155)
[02/24 13:38] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก พ่องมืงตาย Gold[0]
> แร่ Talic crystal compressed pack x 7 (No. 156)

2018-02-23
[02/23 22:35] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 157)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 158)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 159)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 160)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 161)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 162)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 163)
+ แร่ Halomental Wave x 2 (No. 164)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 165)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 166)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 167)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 168)
+ แร่ Halomental Wave x 1 (No. 169)
[02/23 22:35] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 157)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 158)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 159)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 160)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 161)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 162)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 163)
- แร่ Halomental Wave x 2 (No. 164)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 165)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 166)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 167)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 168)
- แร่ Halomental Wave x 1 (No. 169)
[02/23 20:36] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Protect Potion[Quest] x 99
[02/23 20:36] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Protect Potion[Quest] x 99
[02/23 20:35] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99
[02/23 20:35] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99
[02/23 17:55] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 +4 [5] x 1
[02/23 14:46] งง[Bellato] ส่งเมล์ให้ yaya Gold[0]
> เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 x 1
[02/23 09:38] 110i[Bellato] รับเมล์จาก S85 Gold[1]
> กางเกงฟอส Intense NobleHora Trouser 50 [5] x 1 (No. 170)

2018-02-22
[02/22 21:13] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1
[02/22 21:13] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 14
[02/22 20:59] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99
[02/22 20:59] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99
[02/22 20:59] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99
[02/22 20:58] DIVINE[Accretia] ส่งเมล์ให้ DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99
[02/22 20:36] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1 (No. 171)

2018-02-21
[02/21 22:16] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1 (No. 172)
[02/21 21:57] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Restoration Talic x 99 (No. 173)
[02/21 18:43] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Restoration Talic x 99
[02/21 21:23] SHoWKaK[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1
[02/21 21:23] SHoWKaK[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1
[02/21 17:56] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Shoes Magical Stone[B] x 1 (No. 174)
[02/21 17:56] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Shirts Magical Stone[B] x 1 (No. 175)
[02/21 16:57] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 31
[02/21 08:09] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 17

2018-02-20
[02/20 22:43] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 23
[02/20 22:34] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 [5] x 1 (No. 70)
[02/20 18:14] ชิรางิกุ[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 19 (No. 176)
[02/20 20:39] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 [5] x 1
[02/20 18:19] KoYoTy[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Wind Obsidian x 99 (No. 177)
- แร่ Poison Topaz x 99 (No. 178)
- แร่ Fire Ruby x 99 (No. 179)
- แร่ Ice Crystal x 99 (No. 180)
[02/20 18:19] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ KoYoTy pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ แร่ Wind Obsidian x 99 (No. 177)
+ แร่ Poison Topaz x 99 (No. 178)
+ แร่ Fire Ruby x 99 (No. 179)
+ แร่ Ice Crystal x 99 (No. 180)
[02/20 18:14] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ชิรางิกุ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 19 (No. 176)
[02/20 17:44] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Shoes Magical Stone[B] x 1
[02/20 12:13] พ่องมืงตาย[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> รองเท้าฟอส Dru Shoes 50 +4 [7] x 1 (No. 181)
[02/20 12:12] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ พ่องมืงตาย Gold[0]
> รองเท้าฟอส Dru Shoes 50 +4 [7]
x 1
[02/20 07:41] พ่องมืงตาย[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 182)
[02/20 07:40] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ พ่องมืงตาย Gold[0]
> แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[02/20 07:39] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก ลุงตู่ Gold[0]
> แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 182)
[02/20 05:53] DIVINE[Accretia] รับเมล์จาก DIVINE Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 183)

2018-02-19
[02/19 20:56] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 24
[02/19 22:27] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Shirts Magical Stone[B] x 1
[02/19 22:25] ต่ายอรทัย[Cora] เทรดกับ ซามอยด์ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 14 (No. 184)
[02/19 22:25] ซามอยด์[Cora] เทรดกับ ต่ายอรทัย pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 14 (No. 184)
[02/19 17:25] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 23
[02/19 17:44] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 89 (No. 185)
[02/19 17:44] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 186)
[02/19 17:44] A[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99 (No. 187)
[02/19 17:47] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Gloves Recipe[D] x 1 (No. 188)
[02/19 17:47] SHoWKaK[Cora] รับเมล์จาก ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Helmet Recipe[D] x 1 (No. 189)
[02/19 17:10] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Gloves Recipe[D] x 1
[02/19 17:10] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Helmet Recipe[D] x 1
[02/19 17:41] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 24
[02/19 05:16] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1
[02/19 05:16] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1

2018-02-18
[02/18 20:22] ซามอยด์[Cora] รับเมล์จาก ลุงตู่ Gold[0]
> ต่างหูโค Elemental Dan EarringE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (No. 190)
[02/18 20:22] ซามอยด์[Cora] รับเมล์จาก ลุงตู่ Gold[0]
> ต่างหูโค Elemental Dan EarringE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2) x 1 (No. 191)
[02/18 08:51] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 19 (No. 192)
[02/18 08:44] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 19
[02/18 07:28] LeeHyun[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> ถุงมือแรงค์ Intense Azl Raiment Armlet 50 [6] x 1
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ถุงมือแรงค์ Intense Azl Raiment Armlet 50 [6] x 1 (No. 144)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> กางเกงฟอส Intense Dru Trouser 50 [7] x 1 (No. 193)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 194)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99 (No. 195)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แร่ Black ExcelSiar Piece x 99 (No. 196)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% ) x 1 (No. 197)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> แร่ Wind Obsidian x 99 (No. 198)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ธนู Strong Intense Hora Bow 49 [5] x 1 (No. 145)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ไม้เท้า Sharp Intense Hora Staff 49 [6] x 1 (No. 199)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ไม้เท้า Pain Intense Hora Staff 50 [6] x 1 (No. 200)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ปืน wind Intense Hora Vulcan 50 [1] x 1 (No. 146)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1 (No. 172)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower T1 x 1 (No. 201)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Intense Epochal Guard Tower x 1 (No. 171)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ต่างหูโค Elemental Den EarringH21 (ATK+27% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 202)
[02/18 07:23] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ไม้เท้า Solid Intense Hora Staff 50 [7] x 1 (No. 203)
[02/18 07:22] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG5 (DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 204)
[02/18 07:22] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> แหวนโค Elemental Cuss ArmletH4 (ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 205)
[02/18 07:22] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> แหวนโค Elemental Den ArmletG3 (DEF+23% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 206)
[02/18 07:22] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> โล่เบลโค Grand Superior Heater Shield 55 x 1 (No. 207)
[02/18 07:22] LeeHyun[Cora] รับเมล์จาก A Gold[0]
> รองเท้ามีลี Sharp Intense Bone Grieve 50 [7] x 1 (No. 208)
[02/18 07:36] วีด[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> ถุงมือฟอส Intense Dru Gloves 50 [2] x 1 (No. 209)
[02/18 07:36] วีด[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 [5] x 1 (No. 210)
[02/18 07:36] วีด[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 211)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก Irene Gold[0]
> แหวนโค Elemental Cuss ArmletH1 (ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 212)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 x 1 (No. 213)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก LeeHyun Gold[0]
> เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 x 1 (No. 214)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก A Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (No. 215)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก A Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (No. 216)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ต่างหูโค Elemental Curse EarringH23 (DEF+23% ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 217)
[02/18 07:35] วีด[Cora] รับเมล์จาก SHoWKaK Gold[0]
> ต่างหูโค Elemental Curse EarringH14 (DEF+24% ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 218)
[02/18 07:35] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Strong Armor Ability x 6
[02/18 07:35] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Advanced Strength Armor Ability x 7
[02/18 07:35] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ A Gold[0]
> บูทตี้ Solid Armor Ability x 9
[02/18 07:34] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> ปืน wind Intense Hora Vulcan 50 [1] x 1
[02/18 07:33] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> ธนู Strong Intense Hora Bow 49 [5] x 1
[02/18 07:32] วีด[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> รองเท้ามีลี Intense Bone Greave 50 [3] x 1
[02/18 07:39] ซอยูน[Cora] รับเมล์จาก A Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (No. 219)
[02/18 07:39] ซอยูน[Cora] รับเมล์จาก A Gold[0]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% ) x 1 (No. 220)
[02/18 07:52] Weed[Accretia] รับเมล์จาก EPYON Gold[0]
> รองเท้าฟอส Sharp Intense EW Landing 49 +5 [7] x 1 (No. 221)
[02/18 07:49] EPYON[Accretia] ส่งเมล์ให้ Weed Gold[0]
> รองเท้าฟอส Sharp Intense EW Landing 49 +5 [7]
x 1
[02/18 07:05] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก Sniper[Elite] Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (No. 222)
[02/18 07:05] ต่ายอรทัย[Cora] รับเมล์จาก Sniper[Elite] Gold[0]
> บูทตี้ Anti-Sharp Armor Ability x 10 (No. 223)
[02/18 07:20] A[Cora] ส่งเมล์ให้ LeeHyun Gold[0]
> รองเท้ามีลี Sharp Intense Bone Grieve 50 [7] x 1
[02/18 07:01] Sniper[Elite][Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> บูทตี้ Anti-Sharp Armor Ability x 10
[02/18 06:59] Sniper[Elite][Cora] ส่งเมล์ให้ ต่ายอรทัย Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1
[02/18 06:55] พ่องมืงตาย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Gloves Recipe[D] x 1
[02/18 06:53] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Gloves Recipe[D] x 1
[02/18 06:53] ต่ายอรทัย[Cora] ส่งเมล์ให้ SHoWKaK Gold[0]
> บูทตี้ Perdion Shirts Gilded Stone[A] x 1
[02/18 06:22] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก 123 Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 224)
[02/18 06:22] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก 123 Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 225)
[02/18 06:21] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก 123 Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 226)
[02/18 06:21] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก 123 Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 227)
[02/18 06:21] รองประธาน[Accretia] รับเมล์จาก 123 Gold[0]
> ยากิน Optimus Stamina Charger 400 x 99 (No. 228)