2019-01-16
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:01] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:00] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:00] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 23:00] มุนษย์ลุง[Accretia] บวกไม่ติด ดาปสองมือ Saint Beam Sword 65 (No. 1) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[01/16 21:28] TV[Accretia] รวม มีด Sickle Knife 45 +3 [6]

2019-01-15

2019-01-14
[01/14 14:14] JUL[Bellato] รวม เกราะมีลี Intense Normal Siege Mail 35 [4]

2019-01-13
[01/13 06:43] TV[Accretia] รวม ลันเชอร์ Intense Hora Akeron Launcher 50 +4 [7]
[01/13 06:38] TV[Accretia] รวม เกราะลันเชอร์ Intense Normal EW Core 47 +2 [7]

2019-01-12

2019-01-11
[01/11 22:18] ปืนลั่น[Accretia] รวม ลันเชอร์ Bazooka 35 +4 [7]

2019-01-10

2019-01-09

2019-01-08

2019-01-07

2019-01-06

2019-01-05
[01/05 16:17] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกแตก ดาปคู่ Metal Elven Dual Blade 55 (No. 2) [6]แร่ Shiny Ruby of Luck

2019-01-04
[01/05 00:29] ZDOODZ[Accretia] รวม รองเท้ามีลี Intense Beam Landing 35 [4]
[01/04 23:11] ZDOODZ[Accretia] รวม ถุงมือมีลี Intense Low Burn Arm 31 [6]
[01/04 20:28] นานา[Cora] บวกติด ถุงมือฟอส Black Sharman Glove 55 (No. 3) +1 [5] แร่ Fire Ruby
[01/04 20:26] นานา[Cora] บวกติด โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 (No. 4) +2 [2] แร่ Fire Ruby
[01/04 20:26] นานา[Cora] บวกไม่ติด โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 (No. 4) +1 [2] แร่ Fire Ruby
[01/04 20:26] นานา[Cora] บวกไม่ติด โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 (No. 4) +1 [2] แร่ Fire Ruby
[01/04 20:26] นานา[Cora] บวกไม่ติด โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 (No. 4) +1 [2] แร่ Fire Ruby
[01/04 20:26] นานา[Cora] บวกติด โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 (No. 4) +1 [2] แร่ Fire Ruby

2019-01-03

2019-01-02
[01/02 21:43] KoYoTy[Cora] บวกติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +3 [4] แร่ Shiny Ruby of Luck

2019-01-01

2018-12-31
[12/31 09:27] KoYoTy[Cora] บวกไม่ติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +2 [4] แร่ Shiny Ruby of Luck

2018-12-30

2018-12-29
[12/29 23:03] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [7]
[12/29 18:44] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกแตก รองเท้าแรงค์ Dragon Feather Boots 45 (No. 6) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:43] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Dragon Feather Boots 45 (No. 6) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:43] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าแรงค์ Dragon Feather Boots 45 (No. 6) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:42] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าแรงค์ Dragon Feather Boots 45 (No. 6) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:42] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม รองเท้าแรงค์ Dragon Feather Boots 45 +3 [7]
[12/29 18:42] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 +2 [7]
[12/29 18:41] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกเป็นศูนย์ รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 7) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:40] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 7) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:57] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 8) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:56] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 8) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:56] ออเจ้า[Bellato] รวม รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 +2 [7]
[12/29 18:55] ออเจ้า[Bellato] บวกแตก รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 9) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:54] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 9) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:35] ออเจ้า[Bellato] รวม รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 +2 [7]
[12/29 18:30] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 10) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:29] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 10) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:29] ออเจ้า[Bellato] รวม กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 +2 [7]
[12/29 18:28] ออเจ้า[Bellato] บวกเป็นศูนย์ กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 11) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:27] ออเจ้า[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 (No. 12) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:26] ออเจ้า[Bellato] บวกติด หมวกแรงค์ Intense Dragon Feather HeadGear 45 (No. 13) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:26] ออเจ้า[Bellato] บวกแตก รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 14) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/29 18:25] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 11) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:25] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 14) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:24] ออเจ้า[Bellato] บวกติด หมวกแรงค์ Intense Dragon Feather HeadGear 45 (No. 13) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:23] ออเจ้า[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 (No. 12) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/29 18:23] ออเจ้า[Bellato] รวม ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 +2 [7]
[12/29 18:22] ออเจ้า[Bellato] รวม หมวกแรงค์ Intense Dragon Feather HeadGear 45 +2 [7]
[12/29 18:22] ออเจ้า[Bellato] รวม กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 +2 [7]
[12/29 17:26] 1001[Cora] บวกแตก ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 (No. 15) +3 [7] แร่ Fire Ruby
[12/29 15:49] 1001[Cora] รวม เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [2]
[12/29 11:18] 1001[Cora] รวม เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [2]

2018-12-28
[12/28 20:11] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 (No. 14) +2 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 20:09] ออเจ้า[Bellato] บวกติด เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 (No. 16) +4 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/28 20:08] ออเจ้า[Bellato] บวกเป็นศูนย์ กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 17) +2 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 20:07] ออเจ้า[Bellato] รวม กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 +2 [7]
[12/28 20:07] ออเจ้า[Bellato] รวม เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 +3 [7]
[12/28 19:59] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกแตก ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 (No. 18) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[12/28 19:59] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 (No. 18) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:58] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 (No. 18) +2 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:57] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกแตก กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 19) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:56] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 (No. 19) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:55] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกติด โล่เบลโค Intense Beam Parvise Shield 45 (No. 20) +4 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:54] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกไม่ติด โล่เบลโค Intense Beam Parvise Shield 45 (No. 20) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:53] แค่ฝุ่น[Bellato] บวกแตก เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 (No. 21) +3 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/28 19:49] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม หมวกแรงค์ Intense Dragon Feather HeadGear 45 +1 [7]
[12/28 19:49] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 +2 [7]
[12/28 19:48] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 +3 [7]
[12/28 19:47] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 +2 [7]

2018-12-27
[12/27 21:58] KoYoTy[Cora] บวกติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +2 [4] แร่ Fire Ruby
[12/27 21:58] KoYoTy[Cora] บวกไม่ติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +1 [4] แร่ Fire Ruby
[12/27 21:58] KoYoTy[Cora] บวกไม่ติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +1 [4] แร่ Fire Ruby
[12/27 21:58] KoYoTy[Cora] บวกไม่ติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +1 [4] แร่ Fire Ruby
[12/27 21:57] KoYoTy[Cora] บวกติด รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 (No. 5) +1 [4] แร่ Fire Ruby

2018-12-26

2018-12-25

2018-12-24

2018-12-23
[12/23 15:47] แค่ฝุ่น[Bellato] รวม รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 +2 [7]

2018-12-22
[12/22 05:57] อู๋หลง[Bellato] บวกติด ไม้เท้า Intense Black Stick Bead 40 (No. 22) +4 [7] แร่ Lucky Ruby
[12/22 05:54] อู๋หลง[Bellato] รวม ไม้เท้า Intense Black Stick Bead 40 +3 [7]

2018-12-21

2018-12-20

2018-12-19

2018-12-18