2019-03-18

2019-03-17
[03/17 16:51] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 (No. 1) +2 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:50] ออเจ้า[Bellato] บวกแตก ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 (No. 2) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:49] ออเจ้า[Bellato] บวกติด ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 (No. 2) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:48] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 (No. 3) +3 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:48] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 (No. 3) +2 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:47] ออเจ้า[Bellato] บวกเป็นศูนย์ ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 (No. 2) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:47] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 (No. 1) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:46] ออเจ้า[Bellato] บวกแตก เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 (No. 4) +2 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:45] ออเจ้า[Bellato] บวกติด เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 (No. 4) +2 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:45] ออเจ้า[Bellato] บวกแตก หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 (No. 5) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[03/17 16:44] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 (No. 4) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck

2019-03-16

2019-03-15

2019-03-14

2019-03-13

2019-03-12

2019-03-11

2019-03-10

2019-03-09

2019-03-08

2019-03-07

2019-03-06

2019-03-05

2019-03-04

2019-03-03

2019-03-02

2019-03-01

2019-02-28
[02/28 19:55] คุณลุง[Cora] รวม เกราะแรงค์ Intense Crude Hazard Coat 35 [2]
[02/28 19:53] คุณลุง[Cora] รวม เกราะแรงค์ Intense Redeemer Coat 31 [5]
[02/28 12:23] คุณปู่[Bellato] รวม หมวกแรงค์ Intense Rust Spring HeadGear 31 [2]

2019-02-27

2019-02-26

2019-02-25

2019-02-24
[02/24 20:54] ออเจ้า[Bellato] รวม โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 [7]
[02/24 20:54] ออเจ้า[Bellato] รวม โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 [6]
[02/24 20:53] ออเจ้า[Bellato] รวม โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 [5]
[02/24 20:53] ออเจ้า[Bellato] รวม โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 [4]
[02/24 20:46] ออเจ้า[Bellato] บวกติด รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 (No. 1) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:46] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 (No. 1) [7]แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:45] ออเจ้า[Bellato] บวกติด กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 (No. 3) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:44] ออเจ้า[Bellato] บวกติด เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 (No. 4) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:44] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 (No. 3) [7]แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:43] ออเจ้า[Bellato] บวกติด ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 (No. 2) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:43] ออเจ้า[Bellato] บวกไม่ติด เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 (No. 4) [7]แร่ Shiny Ruby of Luck
[02/24 20:42] ออเจ้า[Bellato] บวกติด หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 (No. 5) +1 [7] แร่ Shiny Ruby of Luck

2019-02-23

2019-02-22

2019-02-21

2019-02-20

2019-02-19
[02/19 01:33] Eakzphoto[Accretia] รวม ถุงมือแรงค์ Intense Crude Hue Arm 31 [2]

2019-02-18

2019-02-17