2020-02-25

2020-02-24

2020-02-23

2020-02-22

2020-02-21

2020-02-20

2020-02-19

2020-02-18

2020-02-17

2020-02-16

2020-02-15

2020-02-14

2020-02-13

2020-02-12

2020-02-11

2020-02-10

2020-02-09
[02/09 13:14] แสปลช[Cora] บวกไม่ติด หอก Intense Field Lance 45 (No. 1) [6]แร่ Light Ruby
[02/09 13:14] แสปลช[Cora] บวกไม่ติด หอก Intense Field Lance 45 (No. 1) [6]แร่ Fire Ruby

2020-02-08
[02/08 12:51] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[02/08 12:49] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[02/08 12:48] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[02/08 09:52] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Ruby

2020-02-07
[02/07 13:41] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Light Ruby
[02/07 13:41] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[02/07 13:41] GunZ[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) +1 [7] แร่ Light Ruby

2020-02-06

2020-02-05

2020-02-04

2020-02-03
[02/03 12:54] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) [7]แร่ Light Ruby
[02/03 12:53] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) [7]แร่ Light Ruby

2020-02-02

2020-02-01

2020-01-31
[01/31 10:13] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) [7]แร่ Light Ruby
[01/31 10:13] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 2) [7]แร่ Light Ruby
[01/31 10:11] GunZ[Bellato] บวกแตก ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/31 10:09] GunZ[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Small Hora Slacks 47 (No. 4) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/31 10:07] GunZ[Bellato] บวกแตก เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 (No. 5) +1 [6] แร่ Light Ruby
[01/31 10:06] GunZ[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/31 10:05] GunZ[Bellato] บวกติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/31 10:05] GunZ[Bellato] บวกติด กางเกงแรงค์ Intense Small Hora Slacks 47 (No. 4) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/31 10:04] GunZ[Bellato] บวกติด เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 (No. 5) +1 [6] แร่ Fire Ruby
[01/31 10:03] GunZ[Bellato] บวกติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) +2 [7] แร่ Fire Ruby
[01/31 10:02] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/31 10:02] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/31 10:01] GunZ[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/31 09:56] GunZ[Bellato] รวม เจ็ทแพคเบล Wind Force Booster 40 [3]

2020-01-30
[01/30 10:18] FK1990[Bellato] รวม หมวกฟอส Intense WarPriest HeadTie 35 [3]
[01/30 08:34] nell1990[Bellato] รวม หมวกฟอส Intense WarPriest HeadTie 35 [7]

2020-01-29
[01/29 12:43] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) +1 [7] แร่ Light Ruby
[01/29 12:43] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/29 12:42] GunZ[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/29 12:41] GunZ[Bellato] บวกเป็นศูนย์ รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +2 [7] แร่ Light Ruby
[01/29 12:41] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +2 [7] แร่ Fire Ruby
[01/29 12:40] GunZ[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +2 [7] แร่ Fire Ruby
[01/29 12:38] GunZ[Bellato] บวกติด รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 (No. 6) +1 [7] แร่ Fire Ruby

2020-01-28
[01/28 13:59] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) +1 [7] แร่ Light Ruby
[01/28 13:59] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) +1 [7] แร่ Light Ruby
[01/28 13:59] GunZ[Bellato] บวกติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) +1 [7] แร่ Light Ruby
[01/28 13:58] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 (No. 7) [7]แร่ Light Ruby
[01/28 13:52] GunZ[Bellato] บวกติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) +1 [7] แร่ Ruby
[01/28 13:52] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) [7]แร่ Light Ruby
[01/28 13:50] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/28 13:49] GunZ[Bellato] บวกติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) +1 [7] แร่ Fire Ruby
[01/28 13:48] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 (No. 3) [7]แร่ Fire Ruby
[01/28 13:46] GunZ[Bellato] บวกไม่ติด เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 (No. 8) [7]แร่ Ruby

2020-01-27